Πραγματοποιήθηκε το Επιστ. Συνέδριo: Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Ρόλος, Προκλήσεις, Προοπτικές


Η Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΛΤΕΚ) και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων (ΠΣΣΓ) πραγματοποίησαν στις 16/12/17 Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Ρόλος, Προκλήσεις και Προοπτικές».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΤΕΚ:

Στο Συνέδριο έγινε κατάθεση εισηγήσεων, μελετών και απόψεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ως ακολούθως:

1) Ο Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής ΜΤΕΕ ανέπτυξε το θέμα «ΤΕΕ - Οι πραγματικότητες του σήμερα και οι προκλήσεις του αύριο»

2) Ο κ. Άριστος Θεοχάρους εκπρόσωπος της Cedefop παρουσίασε τις «Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση»

3) Ο Δρ (υπ) Κωνσταντίνος Γεωργίου Επιθεωρητή ΜΤΕΕ κατάθεσε την εισήγηση «Τεχνικές Σχολές ή Τεχνολογικά Σχολεία και Επαγγελματικές Σχολές»

4) Τις θέσεις της ΟΕΒ κατέθεσε η κ. Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου,Προϊστάμενη Υπηρεσίας Μελετών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της.

5) Ο κ. Γιάννης Μουρουζίδης, Διευθυντή Έρευνας της ΑΝΑΔ παρουσίασε την έρευνα «Προβλέψεις για το μέλλον των επαγγελμάτων».

6) Ο κ. Χρίστος Μαξούλης, Επιστημονικός Λειτουργός του ETEK ανάλυσε το θέμα «Τεχνικά Επαγγέλματα, παρελθόν, παρόν και μέλλον».

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο με τους εισηγητές στα θέματα που αναπτύχθηκαν στις εισηγήσεις τους και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την μελλοντική πορεία και ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου με εκτενή συζήτηση και καταγραφή συμπερασμάτων και εισηγήσεων τα οποία αφού τύχουν λεπτομερής επεξεργασίας από τους διοργανωτές θα δημοσιοποιηθούν.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Καδής, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δρ Κυριάκος Χατζηγιάννης, οι Βουλευτές μέλη της Επιτροπής κ Πανίκκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ και κ Μιχάλης. Γιωργάλλας του κινήματος Αλληλεγγύη, η Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κ.Σ ΕΔΕΚ κ. Μαρία Βασιλειάδου, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, οργανωμένοι γονείς και εκπαιδευτικοί.

Τις θερμές ευχαριστίες μας εκφράζουμε σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του Συνεδρίου με την συμμετοχή τους καθώς επίσης σε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


109