Πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής


Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 στο Κτήριο του Συμβουλίου- Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου, Συνέδριο με θέμα: «Νέες Προοπτικές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Η πρόκληση των ΝΕΕΤ»:

Το Συνέδριο διοργάνωσαν μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Φορέα  Διά Βίου Καθοδήγησης  η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Euroguidance Cyprus. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ κα Αίγλη Παντελάκη και ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας κ. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου εκ μέρους της Υπουργού του ΥΕΠΚΑ.

Τον κύκλο των εργασιών  του συνεδρίου, άνοιξε ο Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων και Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζοντας το θέμα: «Career EU Shop: One-Stop Service Career Guidance Shop for Europe».

Κύριοι εισηγητές στο συνέδριο ήταν ο Δρ Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Dr Deirdre Hughes, Principal Research Fellowat the University of Warwick and ExCommissioner for Employment and Skills of the UK.

Ο Δρ Γιαννακουδάκης  στην εισήγησή του παρουσίασε τα αποτελέσματα διεξοδικής στατιστικής ανάλυσης του μαθησιακού προφίλ και της εργασιακής προσωπικότητας των νέων της Κύπρου, όπως αυτά έχουν προκύψει από την εφαρμογή ειδικού Έμπειρου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το συγκεκριμένο σύστημα αναλύει την εργασιακή προσωπικότητα των νέων χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές λογικών συνθηκών, καθώς και κανόνες τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να εντοπίσει τις επαγγελματικές κλίσεις των εξεταζομένων. Δίνονται, έτσι, απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο μάθησης των νέων της Κύπρου και τη στατιστική δομή του μαθησιακού τους προφίλ, τα ταλέντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, τις επαγγελματικές τους κλίσεις καθώς επίσης και το βαθμό στον οποίο οι επιλογές  που έχουν κάνει ταιριάζουν με την προσωπικότητά τους.

Στην εισήγησή της, «New Perspective in Career Guidance: the NEET Challenge», η Dr Deirdre Hughes αναφέρθηκε στις Νέες Προοπτικές που ανοίγονται στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και ειδικότερα στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη συμβουλευτική των ατόμων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία NEET. Ο όρος NEET ( Not in Education, Employment, and Training) περιλαμβάνει την ευάλωτη ομάδα νέων ανθρώπων ηλικίας 15-29 ετών οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης. H Dr Hughes ανέλυσε το μοντέλο του προγράμματος στήριξης των ατόμων  που βρίσκονται εκτός κάποιου προγράμματος εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, όπως αυτό εφαρμόζεται στην περιφέρεια του Λονδίνου, μετά από αίτημα του Δημάρχου της πόλης. 

Όσον αφορά την κυπριακή πραγματικότητα, στον χαιρετισμό της η κυρία Παντελάκη τόνισε  ότι, αναπόσπαστο κομμάτι της πρόνοιας του ΥΠΠ  για τη διασφάλιση της ευημερίας των μαθητών και νέων, είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων και υποδομών, ώστε να γίνεται όσο το δυνατό μεγαλύτερη απορρόφησή τους και να αποφεύγεται η αδράνεια με όλα τα συνεπακόλουθά της. Τέτοια προγράμματα είναι η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία, τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα Εσπερινά Σχολεία, τα απογευματινά και βραδινά τμήματα των τεχνικών σχολών. Στα Κυπριακά σχολεία, μαθητές ή νέοι που είναι ευάλωτοι και εμπίπτουν στην κατηγορία NEET βρίσκονται στις προτεραιότητες των Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής οι οποίοι, μέσω της επαγγελματικής καθοδήγησης,  προωθούν την προσαρμογή  και την υγιή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ή εναλλακτικά σε κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή απασχόλησης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


91