Πρέπει να πραγματοποιηθεί ακόμη μία συνεδρία της Επ. Παιδείας για την ασφάλεια στα σχολεία


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ*    

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής χαιρετίζω την άμεση αντίδραση και απόφαση του ΠτΔ και του Υπουργικού Συμβουλίου για την ασφάλεια των σχολείων με περίφραξη και με μέτρα ασφαλείας όπως είναι η κάρτα εισόδου και ο έλεγχος όσων εισέρχονται εντός των σχολικών χώρων. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το χρονικό κενό προστασίας των σχολείων και των μαθητών μας από τις επτά η ώρα το πρωί μέχρι και τις οκτώ, όπως και κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους.

Χαιρετίζω επίσης το εποικοδομητικό κλίμα που επικράτησε κατά τη χθεσινή σύσκεψη στη Βουλή στην οποία έλαβαν μέρος σαράντα φορείς. Μεταξύ των οποίων οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι γονείς και οι μαθητές. Όλοι οι φορείς εντός ενός θετικού κλίματος και με αίσθημα αλληλοκατανόησης  κατέθεσαν απόψεις, εισηγήσεις, προβληματισμούς με στόχο να εμπλουτίσουν το διάλογο που ξεκινά για την παιδεία, για τα παιδιά μας που είναι το μέλλον της πατρίδας μας και φυσικά για την όσο το δυνατό καλύτερη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών μας στους οποίους οφείλουμε να διασφαλίσουμε ασφαλές περιβάλλον παιδαγωγικής εργασίας.

Θεωρώ πως σε συνέχεια της χθεσινής σημαντικής συνεδρίας πρέπει να πραγματοποιηθεί ακόμη μία συνεδρία με στόχο να ταξινομηθούν και να οριοθετηθούν οι πολύτιμες εισηγήσεις, ώστε με πρακτικό τρόπο να διαχειριστούμε την ολοκλήρωσή τους και να δρομολογήσουμε αποφάσεις που θα μετουσιωθούν σε νόμο και σε εύλογο και μικρό χρονικό διάστημα την εφαρμογή τους.

Στο πλαίσιο ενός πραγματικά παιδαγωγικού εκπαιδευτικού σχολείου της σύγχρονης εποχής που θα ζήσουν τα παιδιά μας, εισηγούμεθα το μηχανισμό με τον οποίο το κάθε σχολείο θα αποτρέπει άμεσα τον όποιον κίνδυνο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Όλοι οι κίνδυνοι για ένα σχολείο είναι προβλέψιμοι και θα πρέπει αφού εντοπισθούν να αναπτυχθούν μηχανισμοί αποτροπής τους μέσα από την ετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου. Το σχέδιο επιβάλλεται να έχει ουσιαστική και συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας διαφόρων κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια λειτουργίας της σχολικής μονάδας και για τα οποία θα καθορισθούν κρίσιμα σημεία ελέγχου και άμεσης λύσης.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter64