Προαγωγή σε Διευθυντή Σχολής Κωφών, Δημοτική Εκπαίδευση


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 27 Οκτωβρίου 2016:

Η κ. Έλση Πράις, μόνιμος Πρώτος Δάσκαλος, Σχολή Κωφών, Δημοτική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προάγεται στη μόνιμη θέση Διευθυντή Σχολής Κωφών, Δημοτική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από την 1η Οκτωβρίου 2016.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter22