Πρόγραμμα συναντήσεων για εξορθολογισμό Απογευματινών- Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΥΠΠΑΝ


Σε  συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμφωνήθηκε το πρόγραμμα συναντήσεων μεταξύ του Υπουργείου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαβούλευση για εξορθολογισμό των Απογευματινών και Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Σε σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως μεταξύ των πιο πάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων και του Υπουργείου διαφάνηκαν ουσιαστικές συγκλίσεις στα γενικά θέματα που αφορούν όλα τα προγράμματα. Στις επόμενες συναντήσεις θα συζητηθεί το καθεστώς απασχόλησης και οι ιδιαιτερότητες του κάθε προγράμματος με την συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων όπως έχει συμφωνηθεί.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαβεβαιώνουν ότι κύριος σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα προγράμματα, η ουσιαστική βελτίωση ώστε να παρέχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην εκπαίδευση και η δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων σε αυτά.

Θα κωδικοποιηθούν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και θα ενημερωθούν οι επηρεαζόμενοι σε συνελεύσεις. Ακολούθως θα προωθηθούν προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

Ημερομηνία

Ώρα

Πρόγραμμα

4/9/2019

10:00πμ

Επιμορφωτικά Κέντρα

4/9/2019

12:00μμ

ΠΟΣ

4/9/2019

  2:00μμ

Θερινά Σχολεία

5/9/2019

10:00πμ

Βραδινά Τεχνικών Σχολών

5/9/2019

12:00μμ

Κομμωτική Τεχνικών Σχολών

6/9/2019

10:00πμ

ΚΙΕ

6/9/2019

12:00μμ

Μουσικά Σχολεία

     Από της συνδικαλιστικές οργανώσεις  ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

17