Προγράμματα υποτροφιών της Κυβέρνησης της Ιαπωνίας για Κύπριους για το 2020


Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο ανακοινώνει ότι η ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2020 πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες σε Κύπριους υπηκόους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως ερευνητές (research students) για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η  περίοδος φοίτησης για τους ερευνητές είναι δύο χρόνια ή ενάμιση χρόνος (περιλαμβάνει και έξι μήνες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας).
 
Η υποτροφία περιλαμβάνει τη μεταφορά προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται στα 143.000 γεν (περίπου 1.144 ευρώ με βάση τη σημερινή ισοτιμία).
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τον Ιούνιο με βάση, αρχικά, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν και στη συνέχεια, την επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της Αγγλικής και Ιαπωνικής γλώσσας, καθώς και την προσωπική συνέντευξη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η  31 Μαΐου 2019. Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες:
https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_el/scholarship.html
 
Πληροφορίες-Aιτήσεις:

Πρεσβεία της Ιαπωνίας
Εσπεριδών 5, Στρόβολος, 2001, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22394800     Ε-mail: [email protected]Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

170