Προγραμματικές Αξιολογήσεις στο πλαίσιο των Τμηματικών Αξιολογήσεων(2)


Αντικατάσταση της ανακοίνωσης με το ίδιο θέμα ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2019
Το Συμβούλιο του Φορέα, κατά την 41η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Απριλίου 2019, με βάση μελέτη που διενεργήθηκε από τον Φορέα για τον αριθμό των προγραμμάτων των πανεπιστημίων και υπό το φως των νέων στοιχείων που προέκυψαν, αποφάσισε να αναθεωρήσει την απόφασή του που λήφθηκε κατά την 38η Σύνοδό του και δημοσιεύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2019, με ανακοίνωσή του με τίτλο «Προγραμματικές Αξιολογήσεις στο Πλαίσιο των Τμηματικών Αξιολογήσεων».

Συγκεκριμένα, ο Φορέας ενημερώνει τα πανεπιστήμια τα ακόλουθα:

Το άρθρο 17 των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, το οποίο αφορά ανάμεσα σε άλλα στους τύπους της Εξωτερικής Αξιολόγησης, αναφέρει ότι ο Φορέας είναι αρμόδιος και για την, (2) (α) Τμηματική Αξιολόγηση ακαδημαϊκού Τμήματος δημόσιου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου στην οποία περιλαμβάνονται και στοιχεία Προγραμματικής Αξιολόγησης.

Στη βάση του πιο πάνω άρθρου, για σκοπούς επαναξιολόγησης των υφιστάμενων προγραμμάτων, μαζί με την αίτηση για Τμηματική αξιολόγηση, τα πανεπιστήμια μπορούν να υποβάλλουν και αιτήσεις, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, μέχρι τρία (3) υφιστάμενα προγράμματα του τμήματος ως εξής: τρία (3) προγράμματα του ιδίου αντικειμένου σε διαφορετικό επίπεδο (Πτυχίο, Μάστερ, Διδακτορικό). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διδακτορικό στο ίδιο αντικείμενο, το ίδρυμα μπορεί να υποβάλει ένα δεύτερο Μάστερ του ιδίου Τμήματος. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, ταυτόχρονα με την τμηματική αξιολόγηση (έντυπο αρ. 200.3), στο έντυπο του Φορέα για προγραμματική αξιολόγηση (έντυπο αρ. 200.1).Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


106