Προγραμματισμός Επιμορφωτικών Κέντρων 2015-2016. Εγκύκλιος στους εκπαιδευτές


 Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης με εγκύκλιό της στους Τοπικούς Υπεύθυνους και Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες των Επιμορφωτικών Κέντρων αναφέρεται στον προγραμματισμό  των Επιμορφωτικών Κέντρων – Σχολική χρονιά 2015-2016 και ενημερώνει:

«Για καλύτερο προγραμματισμό της λειτουργίας των Επιμορφωτικών Κέντρων και αποφυγή προβλημάτων που δυνατόν να παρουσιαστούν κατά τη δημιουργία των ομάδων, θα πρέπει, όσοι επιθυμείτε, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το επισυναπτόμενο έντυπο το αργότερο μέχρι τις 6 Μαρτίου2015. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης των ομάδων και εξυπηρέτησης των μελών μπορείτε να συζητήσετε το πιθανό πρόγραμμα μαζί τους καθώς επίσης να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έτη/επίπεδα.

Η υποβολή του εντύπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω φαξ ή ιδιοχείρως, στο Γραφείο των Επιμορφωτικών Κέντρων της Επαρχίας σας.

Παρακαλούμε όπως το συμπληρώσετε με τη δέουσα προσοχή δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στα έτη/επίπεδα για κάθε θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των μελών των ομάδων που λειτούργησαν φέτος.Η Υπηρεσία θα λάβει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις/προβλήματαπου θα υποβάλετε και θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις, για την ομαλότερη λειτουργία των Επιμορφωτικών Κέντρων.

Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται ότι θα υλοποιηθούν όλες οι εισηγήσεις ή ότι θα δημιουργηθούν ξανά όλες οι υφιστάμενες ομάδες στα ίδια κέντρα με τους υφιστάμενους εκπαιδευτές.Οι εισηγήσεις ενός εκπαιδευτή δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία να τον διορίσει, ώστε να τις υλοποιήσει.

Τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016, οι εγγραφές θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΠ και με κανένα άλλο τρόπο. Θα πρέπει να τονίσετε στα μέλη σας ότι πρέπει όλοι υποχρεωτικά να εγγραφούν έγκαιρα, ώστε να τους δοθεί κωδικός, για να μπορέσουν σε κατοπινό στάδιο να πληρώσουν το εγκεκριμένο τέλος εγγραφής. Η πληρωμή του τέλους εγγραφής, θα γίνεται μόνο μέσω της JCC Smart, με την προσωπική πιστωτική κάρτα ή από οποιαδήποτε Εμπορική Τράπεζα και Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα.

Άτομα που δεν θα εγγραφούν έγκαιρα θα δυσκολεύονται να ενταχθούν σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμούν, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και να εξασφαλιστεί η έγκριση του Διευθυντή/Διευθύνοντα του Γραφείου των Επιμορφωτικών Κέντρων της Επαρχίας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο των Επιμορφωτικών Κέντρων της Επαρχίας σας».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


54