Προκήρυξη 5 επιπρόσθετων θέσεων για σπουδές στα προγράμματα MSc της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου


Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της παροχής ευκαιριών σε νέους επιστήμονες για την ανάπτυξη του ερευνητικού έργου της Κύπρου, η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) επεκτείνει τον αριθμό θέσεων που έχουν προκηρυχτεί στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα MScMedicalGenetics και MScMolecularMedicine. Με αυτή την κίνηση, η ΣΜΙΚ και τo ΙΝΓΚ, ως το πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο και ανεπτυγμένο ακαδημαϊκό κέντρο στον τομέα της υγείας στη χώρα μας, προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στους νέους επιστήμονες, ανάλογων ιατρικών κέντρων και σχολών του εξωτερικού. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013.Για πληροφορίες στο 22392840 και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/

Additional 5 places offered on the MSc programs of the Cyprus School of Molecular Medicine, a School of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics

Recognising its responsibility towards society in providing opportunities to young scientists for the continued development of scientific research, the Cyprus School of Molecular Medicine (CSMM), hereby announces an additional 5 places available on its postgraduate programs, MSc Medical Genetics and MSc Molecular Medicine. The Cyprus Institute of Neurology and Genetics as an internationally renowned and advanced academic and health institution, together with its postgraduate schoolthe CSMM, offer a rounded educational experience to young scientists equivalent to that of international institutes of the same calibre. Deadline for applications is Monday 29 July 2013.For information please call 22392840 or visit our website www.cing.ac.cy/csmm/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


169