Προκήρυξη κενής θέσης από το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών (Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής) του Πανεπιστημίου Κύπρου    δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης  μεταδιδακτορικού ερευνητή.

Η προκήρυξη της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο πιο κάτω έγγραφο:  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


120