Προκήρυξη πλήρωσης πέντε θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης


To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

Α) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

-       ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(τηλ: 28310-77301, 28310-77303, 77306)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  • Αριθμός προκήρυξης: 12582/12-10-2015, ΦΕΚ 1098/27-10-2015, τ.Γ’ ,

ΑΔΑ: 6Ζ11469Β7Γ-ΤΥΧ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000862831     

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική  Φιλολογία».

-       ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(τηλ: 28310-77211, 77215, 77216)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Αριθμός προκήρυξης: 12585/12-10-2015, ΦΕΚ 1104/29-10-2015, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 7Ν59469Β7Γ-8ΓΖ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000862968

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρίες Αναλυτικού Προγράμματος – Curriculum, Διδακτική» 

Β) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-       ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (τηλ. 28310-77450, 77451)

  • Αριθμός προκήρυξης: 12584/12-10-2015, ΦΕΚ 1098/27-10-2015, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΩΕΝ469Β7Γ-Ν0Ω, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000862851     

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής Πολιτική: Μεσόγειος»

-       ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310-77465-77466)

  • Αριθμός προκήρυξης: 12583/12-10-2015, ΦΕΚ 1098/27-10-2015, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΕΚ2469Β7Γ-Ι38 κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000862889    

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και των Θεσμών».           

  • Αριθμός προκήρυξης: 12586/12-10-2015, ΦΕΚ 1098/27-10-2015, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΧΕΞ469Β7Γ-Χ9Γ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000862930     

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Θεωρία».                                    

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 Ιανουαρίου  2016.

     Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

(1 αντίτυπο σε έντυπη μορφή κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος από όπου θα παρέχονται σχετικές πληροφορίες).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


133