Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας


   Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η Νομική Σχολή και η Σχολή των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού  Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) της Φλωρεντίας έχουν προκηρύξει θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς των ως άνω αναφερόμενων σχολών. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 16 Απριλίου 2018.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΠΙ www.eui.eu.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


89