Προκήρυξη θέσεων για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)  για τo ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

Οι Θεματικές Ενότητες στις οποίες αναφέρεται η προκήρυξη αφορούν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και είναι οι ακόλουθες:
EDL 593 Professional Seminar in School Effectiveness & Improvement (εαρινό εξάμηνο)

EDL 648 Management of Change and School Planning (εαρινό εξάμηνο)
και για τα Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) για τα έτη 2013-2014
Την αναλυτική προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στο σύνδεσμο: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/ak/archive/10747
Η υποβολή των αιτήσεων για τα μέλη ΣΕΠ γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο σύνδεσμο: http://hr.ouc.ac.cy
Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και τις 11.00 π.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

47