Προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης στα Μουσικά Λύκεια


 • Διεύθυνση Χορωδίας
 • Διεύθυνση Ορχήστρας
 • Φωνητική
 • Πιάνο
 • Βιολί
 • Βιολοντσέλο
 • Κοντραμπάσο
 • Φλάουτο
 • Κλαρίνο
 • Κλασικά Κρουστά
 • Κλασική Κιθάρα
 • Μπουζούκι
 • Παραδοσιακή Μουσική / Παραδοσιακό όργανο
 • Βυζαντινή Μουσική / Ψαλτική
 • Αυτοσχεδιασμός
 • Ακουστικά

Όσον αφορά το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας, γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν τα πιο κάτω διδακτικά αντικείμενα:

 • Πιάνο
 • Φωνητική
 • Αυτοσχεδιασμός

Τέλος, για το Μουσικό Λύκειο Λεμεσού γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν τα πιο κάτω διδακτικά αντικείμενα:

 • Πιάνο
 • Κλασική Κιθάρα
 • Βυζαντινή Μουσική / Ψαλτική

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

-       είναι πτυχιούχοι καθηγητές Μουσικής (διορισμένοι ή αδιόριστοι, επί δοκιμασία, έκτακτοι, μόνιμοι, Β.Δ.)

-       έχουν ξεχωριστή ειδικότητα στο μάθημα που επιθυμούν να διδάξουν. Στην περίπτωση των ατομικών οργάνων θα ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του αιτητή τόσο ως σολίστ, όσο και ως παιδαγωγού.

Η αμοιβή θα είναι η ίδια με αυτή που ισχύει στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.

Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών (Οκτώβρη 2012 έως Ιούνιο 2013).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος, υποβάλλοντας την προσωπικά ή δια αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11/10/2012 και ώρα 2.30 μ.μ. στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (κτίριο Α΄, 3ος όροφος).

Σημείωση: Οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν, μαζί με τη Δήλωση Ενδιαφέροντος, αντίτυπα των πτυχίων και άλλων προσόντων τους καθώς και στοιχεία που να παρουσιάζουν τις δραστηριότητες και την καλλιτεχνική τους δράση.

Διαδικασία επιλογής των καθηγητών:

Ειδική Επιτροπή θα μελετήσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και αφού λάβει υπόψη τα προσόντα, την πείρα και την ειδικότητα του κάθε αιτητή, θα καταρτίσει ένα τελικό κατάλογο. Ακολούθως, η Επιτροπή, εκτός από την προσωπική συνέντευξη με τους αιτητές του τελικού καταλόγου, θα μπορεί να ζητήσει από τους αιτητές να αναλάβουν μικροδιδασκαλία παρουσία της Επιτροπής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22800698, 22800735 (Υ.Π.Π., Γραφείο ΕΜΕ Μουσικής).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


145