Προκήρυξη θέσεων προαγωγής σε Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική και Μέση


ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-   Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση (2 θέσεις)

-   Επιθεωρητής Α΄ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (4 Θέσεις)
(μία (1) θέση για τη Φυσική, μία (1) θέση για τα Αγγλικά, μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά κα μία (1) θέση για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/ Τεχνολογία).

-        Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (16 θέσεις)

-        Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (28 θέσεις)

(δύο (2) θέσεις για τα Θρησκευτικά, εννέα (9) θέσεις για τα Φιλολογικά, δύο (2) θέσεις για τα Μαθηματικά, μία (1) θέση για τη Φυσική, μία (1) θέση για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία, μία (1) θέση για τη Χημεία, δύο (2) θέσεις για τα Αγγλικά, μία (1) θέση για τα Γαλλικά, μία (1) θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά, δύο (2) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή, μία (1) θέση για τη Μουσική, μία (1) θέση για την Τέχνη, μία (1) θέση για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία, μία (1) θέση για την Οικιακή Οικονομία, μία (1) θέση για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. και μία (1) θέση για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή).

-        Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (158 θέσεις)

(έντεκα (11) θέσεις για τα Θρησκευτικά, σαράντα οκτώ (48) θέσεις για τα Φιλολογικά, δέκαεπτά (17) θέσεις για τα Μαθηματικά, οκτώ (8) θέσεις για τη Φυσική, τέσσερις (4) θέσεις για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία, πέντε (5) θέσεις για τη Χημεία, μία (1) θέση για τη Γεωγραφία, δεκαπέντε (15) θέσεις για τα Αγγλικά, επτά (7) θέσεις για τα Γαλλικά, τέσσερις (4) θέσεις για τα Εμπορικά/Οικονομικά, δεκατέσσερις (14) θέσεις για τη Φυσική Αγωγή, τέσσερις (4) θέσεις για τη Μουσική, τρείς (3) θέσεις για την Τέχνη, πέντε (5) θέσεις για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία, πέντε (5) θέσεις για την Οικιακή Οικονομία, πέντε (5) θέσεις για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. και δύο (2) θέσεις για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-   Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (2 θέσεις)

- Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)

                -   Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (36 θέσεις)

- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (42 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    - Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση (21 θέσεις)

-  Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική
Εκπαίδευση) (41 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 14 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ..

     Ύστερα από τη δημοσίευση, στις 4.3.2011, του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011 (Ν.24(Ι)/2011), καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου εντός της πιο πάνω προθεσμίας.

     Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


101