Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στην εκπαιδευτική υπηρεσία


 

-      Μία (1) θέση για τα Θρησκευτικά

-      Μία (1) θέση για τη Γεωγραφία/Βιολογία/Φυσιογνωστικά.

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής,  στη διεύθυνση www.eey.gov.cy . Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από  9 μέχρι 26 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ..

           
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


312