Προκήρυξη θέσης βοηθού-συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων


 Η Σχολική Εφορεία Λευκάρων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για πλήρωση μιας θέσης, σχολικού/κής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Λευκάρων, (Δανάκη Χριστοδουλίδη 3, Τ.Θ. 46015, 7700 Πάνω Λεύκαρα, τηλ. 24342626) από την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Λευκάρων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9.00 π.μ.

Αιτήσεις μετά την πιο πάνω ημερομηνία δε θα γίνονται δεκτές.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


57