Προκήρυξη υποτροφιών από το ΙΚΥΚ για φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Δικαιούχοι:
Πρωτοετείς και Δευτεροετείς Φοιτητές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών
* Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 19 65/100 και άνω ή
*-5 μέχρι 6 G.C.E. A.L με βαθμολογία Α ή
* Baccalaureat International με βαθμολογία 19 65/100 και άνω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B1: Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή του αυτού τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών
*-Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω ή
*- 4 G.C.E. A.L «3 με βαθμολογία Α και 1 με βαθμολογία Β» και άνω ή
*-Baccalaureat International με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2: Για απόφοιτους Δημόσιων Τεχνικών Σχολών
Απολυτήριο Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βαθμολογία 17 50/100 και άνω

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ-1: Σε κλάδο Επιστημών της Αγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ-2: Σε κλάδο Ελεύθερης Επιλογής του υποψηφίου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με ελάχιστον βαθμό Λίαν Καλώς [για απόφοιτους Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών] ή «Upper Second Class Honours» (2.1) και άνω [για απόφοιτους αγγλόφωνων Πανεπιστημίων], ή 3.00/4.00, ή 3.75/5.00 και άνω [για απόφοιτους Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και Καναδά].
Επισυνάπτονται η σχετική ανακοίνωση και το έντυπο της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις, οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Τηλ:+35722–456433, Fax: +35722–673910 ή/ και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ikyk@ikyk.org.cy, όπως επίσης και το γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών του ΤΕΠΑΚ, τηλ. 25002628.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση των εν λόγω υποτροφιών καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην Ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cyτου Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


154