Προκήρυξη Υποτροφιών Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων:  Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και ΤΕΙ στην Ελλάδα και την Κύπρο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

1.      Δικαίωμα υποβολής έχουν:

1.1    Οι  απόφοιτοι των Λυκείων αυτών των τριών τελευταίων σχολικών ετών 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.

1.2        Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1-20.

1.3        Περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα, με ανώτατο εισόδημα οικογένειας €40.000 πλέον €1700 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή.

2.      Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

3.      Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο.  .

4.      Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω.

5.      Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

6.      Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στa Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 8/10/14 και ώρα 2.00 μ.

Από την Εφορεία Ελληνικών

Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


110