Προκήρυξη υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου για τα πανεπιστήμια της Κύπρου


Η Σχολική Εφορεία της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου ανακοινώνει την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014. Το συνολικό ύψος των υποτροφιών ξεπερνά τις €150,000 και θα παραχωρηθούν σε τελειόφοιτους μαθητές/ απόφοιτους με καταγωγή την κατεχόμενη πόλη της Αμμόχωστου για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παραχωρούν υποτροφίες είναι τα εξής: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Frederick University, UCLAN, CIM, The CTL Eurocollege.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου που σας αποστέλλεται μαζί με το παρόν μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στον αριθμό Φαχ/τηλεμοιοτυπου  25002763. Με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η  Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή μέχρι και τις 17:00. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου με την ολοκλήρωση των προσωπικών  συνεντεύξεων για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Οι υποτροφίες θα παραχωρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος/α πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος και του ιδρύματος για το οποίο ενδιαφέρεται. Η τελική επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στη βάση κριτηρίων αριστείας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Ελάχιστος βαθμός απολυτηρίου για υποβολή αίτησης είναι το 17. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις με συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα θα λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] - [email protected]  -   [email protected]  ή  στα τηλέφωνα 99554800 – 99210576

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Θέμα: Παραχώρηση Υποτροφιών σε άριστους και άπορους μαθητές με καταγωγή την κατεχόμενη Πόλη της Αμμοχώστου

1. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου)

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος  και αριστείας για το οποίο ενδιαφέρεται

2. Πανεπιστήμιο FrederickFrederickUniversity

Προπτυχιακά Προγράμματα (όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρονται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο)

 • Δυο (2) πλήρης υποτροφίες 100%
 • Τέσσερεις  (4) μερικές υποτροφίες 50%

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου)

 • (2) μερικές υποτροφίες 50%

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος  και αριστείας για το οποίο ενδιαφέρεται. Οι ανωτέρω υποτροφίες για τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υπότροφου.

 1. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – University of Nicosia

Προπτυχιακά Προγράμματα (όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρονται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο)

 • Μια (1) πλήρης υποτροφία 100%
 • Δύο (2) μερικές υποτροφίες 50%

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα με εξαίρεση το μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία)

 • (2) μερικές υποτροφίες 50%

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται. Οι ανωτέρω υποτροφίες για τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υπότροφου.

4. Ευρωπαϊκο Πανεπιστήμιο Κύπρου – European University Cyprus

Προπτυχιακά Προγράμματα ( όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών εκτός της Ιατρικής – Ακτινοθεραπείας)

 • Τέσσερεις  (4) μερικές υποτροφίες 50%

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται. Οι ανωτέρω υποτροφίες για τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών παραχωρούνται για όλα τα έτη σπουδών.

5. Πανεπιστήμιο Uclan  – Uclan  University

Προπτυχιακά Προγράμματα (όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρονται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο)

 • Πέντε  (5) πλήρης υποτροφίες 100% 

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος  και αριστείας για το οποίο ενδιαφέρεται. Οι ανωτέρω υποτροφίες για τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υπότροφου με την δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας στο 50% - μερική υποτροφίας εφόσον εξασφαλίζεται βαθμολογία τουλάχιστο 60% της βαθμολογίας.

6. Cyprus Institute of Marketing 

Προπτυχιακά Προγράμματα (Diploma in Marketing Management 1 Year)

 • Δυο  (2) πλήρης υποτροφίες 100% 

Προπτυχιακά Προγράμματα (το πρώτο έτος του πτυχίου BA(Hons) in Accounting & Finance

 • (2) μερικές υποτροφίες 50%

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος 

7. The CTL Eurocollege (Λεμεσός)

Προπτυχιακά Προγράμματα (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχείων)

 • Μια   (1) πλήρης υποτροφίες 100% 
 • Δυο (2) μερικές υποτροφίες 50%

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος  και αριστείας για το οποίο ενδιαφέρεται. Οι ανωτέρω υποτροφίες για τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υπότροφου με την δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας.

Για όλα τα ιδρύματα οι υποτροφίες ισχύουν ΜΟΝΟ για νεοεισερχόμενους φοιτητές

Το έντυπο υποβολής αίτησης στο πιο κάτω έγγραφο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


115