Προοδευτική Καθηγητών: Ασύγγνωστη προχειρότητα του Υπ. Παιδείας επιδεινώνει προβλήματα


 Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, με ανακοίνωσή της κατηγορεί το Υπουργείο Παιδείας ότι  «με ασύγγνωστη προχειρότητα και με αποσπασματικό τρόπο επιχείρησε ο ΥΠΠ να επιλύσει το ζήτημα του ΙΔΑΒΕΠ (Ίδρυμα Διαχείρισης Απογευματινών και Βραδινών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων)».

Συνεχίζοντας παρατηρεί:

«Ενώ προχώρησε στην ουσιαστική κατάργησή του σε μια σύντομη και καθόλου προετοιμασμένη σύσκεψη, όπου κλήθηκαν οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις (ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ) καθώς και η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, τους ανακοίνωσε προφορικά την απόφασή του. Απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε γραπτό κείμενο όπου να παρατίθεται το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και το νέο καθεστώς λειτουργίας των επιμορφωτικών μαθημάτων.

Στις επίμονες ερωτήσεις των εκπροσώπων ΟΛΩΝ των οργανώσεων για το τι δέον γενέσθαι, το Υπουργείο παρουσιάστηκε αμήχανο και ανέτοιμο ν’ απαντήσει με σαφή τρόπο. Άφησε ωστόσο να νοηθεί ότι, από τούδε και στο εξής η εργοδότηση θα γίνεται με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, μια μέθοδο καταδικασμένη από τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας αλλά και από την ίδια την κυπριακή νομοθεσία. Μια μέθοδος που, εν τέλει, είναι χειρότερη από αυτή του ΙΔΑΒΕΠ, αφού μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς έμπορους της γνώσης. Η θέση του Υπουργού εισάγει «καινά δαιμόνια», ικανοποιώντας μακροπρόθεσμους στόχους των Εργοδοτικών Οργανώσεων, αφού υπάρχει ο ορατός κίνδυνος αυτή η πρακτική να επεκταθεί.

Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να μελετήσει εκ νέου το ζήτημα των απογευματινών προγραμμάτων και σε ένα εντελεχή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο να μη θυματοποιηθεί καμιά ομάδα εργαζομένων, αλλά ούτε και να πληγεί ο ίδιος ο θεσμός των προγραμμάτων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


206