Προς επανεξέταση προνοιών του νόμου για αναγνώριση τίτλων σπουδών κολλεγίων από το ΚΥΣΑΤΣ


Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 συνάντηση στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ της Διευθύντριας της Υπηρεσίας, του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) και άλλων υπηρεσιακών στελεχών  με αντικείμενο  την απονομή από Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή από τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της δυνατότητας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απονέμουν τα ίδια τους δικούς τους τίτλους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τη σημερινή αρχική συζήτηση του θέματος εντοπίστηκαν ορισμένα σημεία στις πρόνοιες των Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 (συγκεκριμένα άρθρο 14, εδάφια (3), (4) και (5)) τα οποία κρίθηκαν ότι χρήζουν επανεξέτασης και δυνατής τροποποίησης.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


618