Προς ψήφιση ως κατεπείγοντα τα νομοθετήματα για φοιτητική χορηγία και για προϋπηρεσία διορισίμων


ΚΥΠΕ - Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ώστε να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατ΄επείγοντος, θα τεθούν την Παρασκευή το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση των κριτηρίων για παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας και το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί για τροποποίηση του συστήματος διορισίμων, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης.

Το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση των κριτηρίων παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας κατατέθηκε στη Βουλή με ημερομηνία 19 Μαρτίου και στην εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει αναφέρεται πως ο στόχος είναι όπως για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους να μπορεί να υπερβεί τις 59 χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου, αντί των τριών χιλιάδων ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα για να καθίσταται φοιτητής δικαιούχος φοιτητικής χορηγίας.
Περαιτέρω με βάση το νομοσχέδιο τροποποιούνται τα κριτήρια ώστε το επίδομα που παραχωρείται, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 (Ν.109(Ι)/2014) σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, να μην περιλαμβάνεται στο οικογενειακό εισόδημα για τον υπολογισμό της κρατικής φοιτητικής μέριμνας.
Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι δόθηκε στην Επιτροπή Παιδείας διαβεβαίωση για παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 10 Μαΐου.
 
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για τον κατάλογο διορισίμων, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο την 20η Μαρτίου και θα συζητηθούν σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής αύριο Πέμπτη 21η Μαρτίου.
 
Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ετοίμασε τα νομοθετήματα μετά από σειρά διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και τις εμπλεκόμενες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, και αφορούν την αναγνώριση υπηρεσίας, προϋπηρεσίας και τεχνικής πείρας για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων.
Με το Νομοσχέδιο εισάγονται οι ορισμοί της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, της υπηρεσίας και της τεχνικής πείρας, πρόνοια για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και την αναγνώριση τεχνικής πείρας και νέα πρόνοια για τη δυνατότητα υποβολής στην Επιτροπή  των εγγράφων  που υποστηρίζουν την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας, μέχρι τρία χρόνια από την ημερομηνία μόνιμου διορισμού. Περαιτέρω, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός διορίζεται για να ασκεί με αναπληρωτικό διορισμό τα καθήκοντα μιας θέσης, η χρονική διάρκεια του διορισμού αυτού θα λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στη θέση την οποία κατέχει οργανικά.
Ταυτόχρονα εισάγεται περιορισμός ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αναγνωρίζονται, για σκοπούς προαγωγής και προσαυξήσεων, περισσότερο από οκτώ συνολικά έτη, εξαιρουμένης της προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου.
Περαιτέρω ρυθμίζεται όπως όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται σε κενή θέση, η χρονική διάρκεια της απόσπασης θα λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στη θέση στην οποία αποσπάται και όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε κρατική ή άλλη υπηρεσία, η χρονική διάρκεια της απόσπασης θα λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στην θέση την οποία κατέχει οργανικά.
Με τα νομοθετήματα, αναφέρεται στην Έκθεση επιτυγχάνεται πρόσθετα εξορθολογισμός και ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα αναγνώρισης υπηρεσίας, τόσο για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται από τους πίνακες διοριστέων όσο και από τους πίνακες διορισίμων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


321