Προσβάσιμα για τους υποψηφίους τα αποτελέσματα για εισδοχή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο το 2013-14


Περίπου 7000 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2013/14, αποδεικνύοντας έτσι πως, παρά την οικονομική κρίση, η δίψα για μάθηση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα και ουσιαστική ανάγκη για κάθε άτομο.

Ως ένα καινοτόμο πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ αξιοποιεί σχεδόν εξ ολοκλήρου το διαδίκτυο για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών των υποψήφιων φοιτητών. Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν και οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και η  καταβολή των σχετικών διδάκτρων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η γραφειοκρατία και επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής δημόσιας, ανοικτής προς το κοινό ηλεκτρονικής κλήρωσης για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2013/14, τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα στους υποψήφιους φοιτητές μέσω της διαδικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου. Έτσι αυτόματα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για τη σειρά κατάταξης που έχει λάβει. Σημειώνεται ότι όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τον τίτλο σπουδών τους (για διεκδίκηση θέσης στα μεταπτυχιακά προγράμματα) ή το απολυτήριο λυκείου/αντίστοιχο προσόν (για διεκδίκηση θέσης στα προπτυχιακά προγράμματα) ήταν εκτός διαδικασίας.
Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης που προκύπτει, θα διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί ότι ο κάθε υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. Στη συνέχεια, θα του προσφερθεί η δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης της θέσης. Η διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν για τα τελικά αποτελέσματα και τη διαδικασία εγγραφής τους στα προγράμματα του ΑΠΚΥ.

Το ΑΠΚΥ, ως ένα ανοικτό πανεπιστήμιο, ευελπιστεί ότι σύντομα θα είναι σε θέση να δέχεται όσους φοιτητές πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις εισδοχής σε προγράμματα πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών στo [email protected].


Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ η έναρξη των σπουδών για όλα τα προγράμματα θα γίνει το φθινόπωρο του 2013. Η εξασφάλιση μιας θέσης στο ΑΠΚΥ κάνει πράξη το ιδεώδες της ανοικτής εκπαίδευσης, μέσα από την προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και αυτοτελών θεματικών ενοτήτων, και αποτελεί μοναδική ευκαιρία απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Εφόδια, δηλαδή, απαραίτητα για τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


66