Προσφέρονται υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα MSc της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου


H Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την παροχή αριθμού υποτροφιών στα προγράμματα Μάστερ MSc, που προσφέρονται από τη Σχολή, στους κλάδους της Μοριακής Ιατρικής και Ιατρικής Γενετικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Προγράμματα Ιατρικής Γενετικής και Μοριακής Ιατρικής

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ στην Ιατρική Γενετική (MScMedicalGenetics) και Μάστερ στη Μοριακή Ιατρική (MScMolecularMedicine)χαρακτηρίζονται ως εντατικά, με διάρκεια 12 μηνών (πλήρης φοίτησης/full-time) και 24 μηνών (μερικής φοίτησης/part-time). Εντός του διαστήματος αυτού, οι φοιτητές ενσωματώνονται αμέσως στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου μαθητεύοντας πλάι στους διακεκριμένους ερευνητές και Ιατρούς του ΙΝΓΚ. Παράλληλα, παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής. Τα προγράμματα της Ιατρικής Γενετικής και Μοριακής Ιατρικής προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.

Υποβολή Αιτήσεων

Ηυποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα MScτης ΣΜΙΚ μπορεί να πραγματοπιηθεί μέσωτης ιστοσελίδας της Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα καθώς και τις υποτροφίες,παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαίδευσης στο 22392840 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση csmm@cing.ac.cy

 

Scholarships offered by the Cyprus School of Molecular Medicine forits postgraduate MSc programs

The Cyprus School of Molecular Medicine(CSMM), a postgraduate school of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING), would like to inform prospective students regarding the availability of a number of scholarships offered to successful applicants of the School’s MSc programs, offered in the areas of Molecular Medicine and Medical Genetics for the academic year 2014-15.

Medical Genetics and Molecular Medicine Programs

The Masters programs offered; MSc Molecular Medicine and MSc Medical Geneticsare described as intensive with a duration of 12 months (full-time mode) and 24 months (part-time mode). During this period, students are immediately inducted into the research departments of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics alongside the Institute’s distinguished Scientists and Doctors. In conjunction with their work in the laboratories, students also attend lectures for core and elective courses. The language of instruction for all programs offered by the CSMMis English.

Application Procedure

The application procedure for the MSc programs offered by the CSMM must be carried out online via the School’s website:www.cing.ac.cy/csmm/

For further information regarding the CSMM’s MSc programs and the provision of MSc scholarships please contact the Education Office on 22392840 or via email [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


131