Προσφορά διεθνούς υποτροφίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ότι το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας προσφέρει διεθνή υποτροφία που παρέχει τη δυνατότητα σε νέους να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου της Γερμανίας.

2. Το πρόγραμμα “International Parliamentary Scholarships” (IPS) στοχεύει σε νέους και νέες με ενδιαφέρον στην πολιτική και οι οποίοι επιθυμούν να έχουν ένα ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού μέλλοντος στη χώρα τους. Το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν το σύστημα του Κοινοβουλίου, τη διαδικασία των πολιτικών αποφάσεων και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία της δουλειάς του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας με ένα Μέλος του Κοινοβουλίου για 15-εβδομάδες.

3. Η εν λόγω υποτροφία προσφέρει:

  • €450 κάθε μήνα
  • Δωρεά διαμονή
  • Ασφάλεια και ταξιδιωτικά έξοδα

4. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα
  • Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας
  • Ηλικία κάτω των 30 ετών στην αρχή της υποτροφίας

5. Σημειώνεται ότι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.bundestag.de
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


134