Προσφορά δυο υποτροφιών για έρευνα σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Δημόσια Οικονομικά


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού  Σώματος, το οποίο,  σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο προγραμματίζει την προσφορά  δύο υποτροφιών  σχετικών  με τα Ευρωπαϊκά Δημόσια Οικονομικά

Η προκήρυξη των υποτροφιών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο πιο κάτω έγγραφο:   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


112