Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση υποδομών του Δασικού Κολεγίου από ΑΑΕΙ Κύπρου


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό για την πρόσκληση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χρήση / αξιοποίηση μέρους των υποδομών του Δασικού Κολεγίου στον Πρόδρομο, εκ μέρους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης που λειτουργούν και προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν την πρότασή τους ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, στη διεύθυνση:

Διευθυντή Τμήματος Δασών
Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία

Ηλεκτρ. Ταχυδρ. director@fd.moa.gov.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

327