Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Εθνικά Εργαστήρια eTwinning.


Διευθυντές/Διευθύντριες

Δημοσίων/Ιδιωτικών Σχολείων

Δημοτικής, Μέσης Γενικής και

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Εθνικά Εργαστήρια eTwinning.

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, στα πλαίσια προώθησης της Δράσης eTwinning στα Κυπριακά σχολεία διοργανώνει, σε συνεργασία με τους πρεσβευτές της Δράσης eTwinning, Εθνικά Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Τα Εργαστήρια μπορούν να διοργανωθούν εντός της σχολικής μονάδας, αλλά και σε επαρχιακό επίπεδο ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον. Εργαστήρια ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και στα πλαίσια των επιμορφωτικών διοργανώσεων του ΥΠΠ για την Προδημοτική, Δημοτική και Ειδική Εκπαίδευση (4-7 Σεπτεμβρίου 2018), καθώς και για την Μέση εκπαίδευση στα πλαίσια των επιμορφώσεων «Ημέρες Εκπαιδευτικού», όποτε αυτές διοργανωθούν.

Κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η πλατφόρμα eTwinning καθώς επίσης να εξοικειωθούν με τα κατάλληλα εργαλεία.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το eTwinning προάγει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τη Σχολική Εκπαίδευση. Προσφέρει επίσης δωρεάν ευκαιρίες για Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη, μέσω

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης

Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2, 1090 Λευκωσία, Τ.Θ. 25484, 1310 Λευκωσία, Τηλ. 22448888, Φαξ. 22678787 Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy, Ηλεκτρ. Διεύθυνση: [email protected]
διαδικτύου, για εκπαιδευτικούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα του eTwinning: www.etwinning.net ή την ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης της Δράσης eTwinning στην Κύπρο: www.etwinning.org.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2Mxkmla και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του eTwinning πριν τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου. Για τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσμο: http://www.etwinning.org.cy/Eggrafi-stin- platforma. Σημειώνεται ότι θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα Εργαστήρια.

Ο χώρος διεξαγωγής των εργαστηρίων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό ενδιαφερόμενων σε κάθε σχολείο. Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετοχής σε ένα σχολείο είναι πέραν των 15 ατόμων, ενδέχεται το Eργαστήρι να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο 22448860.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


282