Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Π.Σ.Α.Ι.)


Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιεί η Τεχνική Σχολή Πάφου

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΚΗ) Φ. ΗΛΙΑ*

Το «Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ικανοτήτων» (Π.Σ.Α.Ι.) αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνική, συναισθηματική και εκπαιδευτική εξέλιξη ενός μαθητή. Το εργαλείο αυτό πρόκειται να χορηγηθεί στους μαθητές που φοιτούν στο Α΄ Έτος της Τεχνικής Σχολής Πάφου, ξεκινώντας από την τρέχουσα σχολική χρονιά.  

Ο στόχος της όλης δράσης είναι διττός. Πρώτον, επιδιώκεται η κατάκτηση της ικανότητας αυτογνωσίας εκ μέρους του ίδιου του μαθητή, αφού καταγράφει βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τις στάσεις, τις αξίες, καθώς και τα ενδιαφέροντά του. Ταυτόχρονα, ο μαθητής καλείται να θέσει τους προσωπικούς του στόχους, τους οποίους θα αξιολογήσει στη συνέχεια, ώστε να οδηγηθεί στην αυτοβελτίωση. Δεύτερον, μέσω του εργαλείου αυτού, τόσο ο Υπεύθυνος Καθηγητής του μαθητή όσο και ο ΣΕΑ του σχολείου θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τον μαθητή ανάλογα με την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχει θέσει. 

Το Π.Σ.Α.Ι. αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Στο δεύτερο μέρος ζητείται από τον μαθητή να επιλέξει τις απαντήσεις που τον αντιπροσωπεύουν σε ερωτήματα που σχετίζονται με τα ατομικά του χαρακτηριστικά. Στο συγκεκριμένο μέρος επιχειρείται στην ουσία να έρθουν στην επιφάνεια τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις, τα προτερήματα, αλλά και τα ελαττώματά του. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος ο μαθητής θέτει τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους. Στο πολύ σημαντικό αυτό μέρος, ο μαθητής με τη βοήθεια του Υπευθύνου Τμήματος, αλλά και του καθηγητή της ΣΕΑ προβληματίζεται και στη συνέχεια, καταγράφει τους προσωπικούς του στόχους αναφορικά με τη βελτίωσή του σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης, ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, πρακτικών δεξιοτήτων ικανοτήτων, αλλά και μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται αρχικά από τους μαθητές του Α΄ Έτους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ενώ κατά τη διάρκεια του Μαρτίου θα χορηγείται ξανά για σκοπούς επαναξιολόγησης. Όλα τα στοιχεία θα αξιολογούνται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Τεχνική Σχολή Πάφου για τρία χρόνια. Ο μαθητής θα βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των αποφάσεων, αλλά και των πράξεών του.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το Π.Σ.Α.Ι. έχει σχεδιαστεί από ομάδα εκπαιδευτικών και τους καθηγητές της ΣΕΑ της Τεχνικής Σχολής Πάφου, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να θέσουν συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα λειτουργούν ως πυξίδα στην πορεία τους. Παράλληλα, καθοδηγούνται, ώστε να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητές τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αναπτύσσονται συνεχώς. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα αξιολογείται συνεχώς από ομάδα εκπαιδευτικών, ενώ θα γίνονται εισηγήσεις για αλλαγές και βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, που εμπλέκονται άμεσα στο πρόγραμμα.

Είμαστε σίγουροι ότι το Π.Σ.Α.Ι. θα αποτελέσει ένα πολύτιμο και πρακτικό εργαλείο στις προσπάθειες που καταβάλλουμε ως σχολείο για βελτίωση και ανάπτυξη των μαθητών μας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, θέλουμε να δώσουμε ακόμη μια ευκαιρία στα παιδιά μας να ανακαλύψουν τα κρυμμένα τους ταλέντα, να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία. Ευελπιστούμε, λοιπόν, ότι οι μαθητές μέσω του καινοτόμου αυτού προγράμματος, θα αξιοποιήσουν τις ξεχωριστές ικανότητές τους, θα προχωρήσουν μπροστά, ξεπερνώντας τα όριά τους, ώστε να μπορέσουν να ηγηθούν στη ζωή τους και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους.

Διευθυντής Τεχνικής Σχολής Πάφου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


209