Πρόταση για την κατοχύρωση συμβασιούχων και εκτάκτων


ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΤΣΕΛΕΠΟΥ*

Η ΟΛΤΕΚ κατέθεσε πλήρες και συγκεκριμενο σχέδιο κατοχύρωσης των συμβασιούχων, εκτάκτων και όσων συμπλήρωσαν την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση. Το σχέδιο προνοεί την αποπαγοποίηση των προαγωγών και στη συνέχεια την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ή όσο το δυνατόν περισσοτέρων από αυτές

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται σημαντικός αριθμός συμβασιούχων. Οι υπόλοιποι θα κατοχυρωθούν μέσα από τη λειτουργία του νέου συστήματος, αλλά με απόλυτη προτεραιότητα. Συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προαγωγών και την πλήρωση των οργανικών θέσεων, οι σημερινοί κατάλογοι διοριστέων να καταργηθούν και στη θέση τους να δημιουργηθούν νέοι κατάλογοι (μεταβατικοί), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μόνο όσους έχουν διοριστεί ένα τουλάχιστον πλήρη χρόνο, είτε σαν συμβασιούχοι, είτε σαν έκτακτοι και αντικαταστάτες (ανεξάρτητα αν υπηρετούν φέτος), καθώς και όλους όσοι έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση.

Ουσιαστικά δημιουργούνται πέντε κατηγορίες εκπαιδευτικών με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:

  1. 1.     Συμβασιούχοι που υπηρετούν φέτος3.     Άτομα που έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή τους Κατάρτιση και διαθέτουν υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο τουλάχιστον ενός πλήρους έτους (συμβασιούχοι προηγούμενων χρόνων)
    1. 2.     Έκτακτοι που υπηρετούν φέτος
  2. 4.     Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή τους Κατάρτιση, αλλά διαθέτουν υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο τουλάχιστον ενός πλήρους έτους (έκτακτοι και αντικαταστάτες προηγούμενων χρόνων)
  3. 5.     Άτομα που έχουν συμπληρώσει την Προϋπηρεσιακή τους Κατάρτιση χωρίς υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο

Η κατάταξη σε κάθε μια από τις πέντε αυτές κατηγορίες γίνεται με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο υπηρεσίας.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η θέση στον σημερινό κατάλογο διοριστέων.  Νοείται ότι όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση θα κληθούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Το μεταβατικό στάδιο είναι διαφορετικό για κάθε κλάδο (κατάλογο) και τελειώνει με την εξάντληση του καταλόγου. Η διαδικασία εφαρμογής του οποιουδήποτε νέου σχεδίου μπορεί να μπορεί να ξεκινήσει ταυτόχρονα, αλλά για κάθε ειδικότητα θα τίθεται σε εφαρμογή όταν εξαντληθεί ο μεταβατικός κατάλογος

*Αντιπρόεδρος ΟΛΤΕΚ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


126