Πρόταση στη Βουλή για συμμετοχή γονέων και αποφοίτων στο Δ.Σ. της Αγγλικής Σχολής


Οι διαφωνίες του ΑΚΕΛ

Έγκυρες πληροφoρίες του www.paideia-news.com, από την Εζεκία Παπαϊωάννου αναφέρουν ότι το ΑΚΕΛ διαφωνεί με την πρόταση χαρακτηρίζοντας την έκδηλα αντισυνταγματική. Επίσης υποστηρίζει ότι μεταφέρει την κομματική αντιπαράθεση στους κόλπους του Συνδέσμου Γονέων και του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής.

Αιτιολογική έκθεση:

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: «Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αγγλικής Σχολής διεύθυνση και ελέγχου) νόμου ώστε να διαφοροποιηθεί ο τρόπος διορισμού και εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται σκόπιμες καθότι οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στην Αγγλική Σχολή συνεισφέρουν τα μέγιστα με την καταβολή υψηλών διδάκτρων στη λειτουργία της Σχολής και συνεπώς θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στον τρόπο διεύθυνσης και ελέγχου της σχολής».

Συγκεκριμένα:

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

  1. 1.Η Αγγλική Σχολή διευθύνεται και ελέγχεται από τον εκάστοτε αντιπρόσωπος του βρετανικού συμβουλίου στην Κύπρο ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του από τον αναπληρωτή του ως μέλους ( ex officio) και από άλλα δέκα μέλη από τα οποία:

α) Τέσσερα μέλη είναι απόφοιτοι της Αγγλικής Σχολής και διορίζονται από τον εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων της Αγγλικής Σχολής

β) Τρία μέλη είναι γονείς ή κηδεμόνες μαθητών της Αγγλικής Σχολής και διορίζονται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου γονέων της Αγγλικής Σχολής.

γ) Ένα μέλος είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διορίζεται από τον υπουργό Οικονομικών.

δ) Δύο άλλα μέλη τα οποία διορίζονται από τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Άμα των διορισμώ τους, τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζονται σε σώμα δια της μεταξύ τους εκλογής προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία.

Νοείται ότι κάθε υποψηφιότητα για τις θέσεις αυτές γίνεται με ξεχωριστή διαδικασία δια ανατάσεως των χειρών των παρευρισκομένων μελών, εκτός εάν τα τρία κατ’ ελάχιστον μέλη ζητήσουν τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

  1. 3.Αφής το πρώτο ως άνω διορισθέν διοικητικό συμβούλιο συμπληρώσει τριετή θητεία εφεξής και για κάθε χρόνο που ακολουθεί, τρία εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποχωρούν και αντικαθίστανται από τρία άλλα μέλη τα οποία διορίζονται από το ίδιο το σώμα που διόρισε το κάθε μέλος το όποιο αποχωρεί.

Όπως δήλωσε στο www.paideia-news.com ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Νίκος Τορναρίτης, στην αυριανή συνεδρία θα συζητηθούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αγγλική Σχολή. Το θέμα ενέγραψαν οι βουλευτές κ. Νίκος Τορναρίτης, Γεώργιος Τάσου και Ευθύμιος Δίπλαρος.

Στη συνεδρία έχουν κληθεί ο Γενικός Εισαγγελέας ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο Πρόεδρος και Μέλη του Συνδέσμου Γονέων, εκπρόσωποι του Καθηγητικού Συλλόγου, του Μαθητικού Συμβουλίου και του Συνδέσμου Αποφοίτων της Αγγλικής Σχολής.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


381