Πρώτη επίσημη συνάντηση ηγεσίας ΤΕΠΑΚ με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού


Την πρώτη επίσημη συνάντηση τους με τον νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο είχε τη Μεγάλη Τρίτη η ηγεσία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, συζητήθηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο, τα οποία άπτονται κυρίως των οικονομικών παραμέτρων της λειτουργίας και ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Πανεπιστημίου σχετικά με τις τομές που θα απαιτούνται να γίνουν για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο, όπως και τα άλλα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, να προωθήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια, συμβάλλοντας παράλληλα σε ουσιαστικό βαθμό στην ανάκαμψη της οικονομίας του τόπου. Ιδιαίτερη έμφαση αποδόθηκε επίσης σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, συγκεκριμένα στην αποπαγοποίηση, τόσο των θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού, όσο και της θέσης του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

Ο Υπουργός εξέφρασε κατανόηση προς τις θέσεις του Πανεπιστημίου και δήλωσε την ειλικρινή στήριξή του για την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση του. Ζήτησε όπως το Πανεπιστήμιο καταθέσει έναν επικαιροποίημένο αναπτυξιακό προγραμματισμό, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη ουσιαστικότερης συνεργασίας μεταξύ των κυπριακών πανεπιστημίων.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρευρέθηκαν η Πρύτανης Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού, οι Αντιπρυτάνεις Τ. Ουνουφρίου και Α. Αναγιωτός, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ. Κοντίδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Λεωνίδου και ο εκτελών καθήκοντα διευθυντή διοίκησης και οικονομικών Β. Πρωτοπαπάς.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


98