Πρωτοβουλία για εκσυγχρονισμό του καταλόγου διοριστέων


ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*   

Ο νέος υπουργός Παιδείας κ. Κυριάκος Κενεβέζος αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου το κλείσιμο των κεφαλαίων της παιδείας που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το φλέγον ζήτημα του εκσυγχρονισμού του καταλόγου διοριστέων εκπαιδευτικών (βλ. «επετηρίδα»), ο οποίος περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του κ. Νίκου Αναστασιάδη. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα του νέου προέδρου υπάρχει σχετική πρόνοια για «εισαγωγή νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών με τρόπο που να μην αδικούνται οι παλαιότεροι, αλλά να έχουν ευκαιρίες και οι νεότεροι».
Ουσιαστικά η νέα κυβέρνηση ανανεώνει τις υποσχέσεις που έδωσε και η προηγούμενη, η οποία εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση υποβάλλοντας ολοκληρωμένη πρόταση για ανανέωση του συστήματος προσλήψεων των διδασκόντων στη δημόσια υπηρεσία. Το σχέδιο «προβλέπει την κατάργηση των διορισμών αποκλειστικά και μόνο με βάση το έτος απόκτησης του πτυχίου (βλ. άνοιγμα «κλειστού έτους»), όπως επίσης κατάργηση των υφιστάμεων καταλόγων εντός μιας μεταβατικής περιόδου δέκα ετών. Προνοεί τη δημιουργία νέων πινάκων που θα συντάσσονται στη βάση έξι κριτηρίων, όπου κυρίαρχο θα είναι η βαθμολογική επίδοση των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις. Με βάση τα πιο πάνω, οι διορισμοί θα γίνονται με προκαθορισμένη αναλογία από παλιούς και νέους καταλόγους για μία δεκαετία ενώ από τον εντέκατο χρόνο και έπειτα θα ισχύουν μόνο οι καινούργιοι. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνεται ασφαλιστική δικλίδα για τους Κύπριους παιδαγωγούς, μέσα από τη θεσμοθέτηση προγράμματος για απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, θα αποτελεί προϋπόθεση για εγγραφή στον κατάλογο.
Η πρόταση αυτή, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται από το 2010, ολοκληρώθηκε και γνωστοποιήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς τον Σεπτέμβριο του 2012, ενώ περιμένει τώρα να πάρει το «πράσινο φως» από τη Βουλή. Ωστόσο η πορεία της για έγκριση από αυτήν δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, καθώς πολλές είναι οι φωνές που στρέφονται εναντίον της. Συμφωνούμε στο ότι η συγκεκριμένη πρόταση ενδεχομένως να έχει τις αδυναμίες της, που μετά την έγκριση και κατά την εφαρμογή της θα μπορούσαν να επανεξεταστούν και να βελτιωθούν (όπως η υιοθέτηση του συστήματος γραπτών εξετάσεων που θα επιβαρύνει οικονομικά το κράτος, η πριμοδότησή των εξετάσεων αυτών με δυσανάλογα περισσότερες μονάδες από αυτές που θα δίνονται για τα άλλα κριτήρια, το περιεχόμενό τους το οποίο δεν θα πρέπει να αφορά σε επανεξέταση των γνώσεων του πτυχίου, το αδιάβλητό τους κ.α.), όμως η στόχευσή της είναι προς την ορθή κατεύθυνση τόσο με το προτεινόμενο άνοιγμα του «κλειστού έτους» όσο και με την πρόνοια για μεταβατική περίοδο όπου θα συνυπάρχουν και οι δύο πίνακες (Α και Β) προς αποφυγή θυματοποίησης όσων έχουν φθάσει κοντά στο διορισμό.
Για να πάρει λοιπόν το δρόμο προς τη Βουλή η διαδικασία αναθεώρησης του καταλόγου, θα πρέπει να πεισθούν και όλες οι αρμόδιες πλευρές, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει. Συγκεκριμένα ο προέδρος της ΟΕΛΜΕΚ κ. Δημήτρης Ταλιαδώρος, αφού τάχθηκε κατά της πρότασης του Υπουργείου, συνεχίζει να υπερασπίζεται με σθένος την ισχύουσα διαδικασία με τα επιχειρήματα:
α) του δίκαιου και αδιάβλητου συστήματος του υφιστάμενου καταλόγου (μοναδική του εισήγηση για βελτίωσή του είναι το σπάσιμο του «κλειστού έτους»)
β) Της αποτυχίας των γραπτών εξετάσεων στην Ελλάδα όπου εκεί η ιδέα υλοποιήθηκε
γ) Της αδικίας που δημιουργείται για τους Ελλαδίτες εκπαιδευτικούς που εγγράφονται στους καταλόγους εξαιτίας της εισήγησης για ασφαλιστική δικλείδα για τους Κύπριους παιδαγωγούς μέσα από το πρόγραμμα για απόκτηση «πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης». Σε πρόσφατη σχετική του δήλωση για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι Ελλαδίτες εκπαιδευτικοί για εγγραφή στους δικούς μας καταλόγους, ο κ. Ταλιαδώρος ανέφερε: «Ή είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν είμαστε με ό,τι αυτό συνεπάγεται» υπενθυμίζοντας «τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς μας που δούλεψαν στην Ελλάδα μετά το 1974 και τους πολλούς που παραμένουν ακόμα εκεί». (βλ. εφημερίδα «Φ», 2 Μαρτίου 2013, σ. 24)
δ) Του «πλασματικού» αριθμού των καταλόγων, καθώς πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους καταλόγους διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση έχουν ήδη αποκατασταθεί επαγγελματικά σε άλλους τομείς
Εμείς με τη σειρά μας να θυμίσουμε στον κ. Ταλιαδώρο τις γνώμες και τα συμπέρασμα της έκθεσης που έκανε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης (ΕΕΜ) το 2004 για το σύστημα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση -η οποία συστάθηκε από τον αείμνηστο Υπουργό Παιδείας Πεύκιο Γεωργιάδη-, στη βάση μάλιστα της οποίας τέθηκαν τα αξιοκρατικά κριτήρια της πρότασης του Υπουργείου: « [...] Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν αφήνει περιθώρια για «ρουσφέτι», αλλά ταυτόχρονα δεν έχει σχέση με κριτήρια αξίας. Δεδομένου ότι βασικό κριτήριο είναι η ημερομηνία λήψης πτυχίου, εμφανώς παραβιάζει την αρχή για επιλογή των καλύτερων, και μπορεί να χαρακτηριστεί ως θεσμός μη αξιοκρατικός. Για παράδειγμα, ο τελευταίος σε επίδοση φοιτητής που τελειώνει τις σπουδές του τον Ιανουάριο, προηγείται του πρώτου φοιτητή που τελειώνει τον Ιούλιο του ιδίου έτους. [...]. Η αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων που επιδιώκουν διορισμό στην εκπαίδευση, το υποχρεωτικό άνοιγμα των καταλόγων σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επικείμενη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων επιβαρύνει σημαντικά ένα παραδοσιακό σύστημα που παρεμποδίζει το διορισμό νέων και ικανών εκπαιδευτικών. Στην εποχή που προβάλλεται ολοένα και περισσότερο το αίτημα για επιλογή των καλύτερων, δεν μπορεί να συνεχίζεται μια διαδικασία η οποία βασίζεται στο μοναδικό επιχείρημα ότι είναι αδιάβλητη.

Αιτούμαστε όπως η νέα κυβέρνηση συνεχίσει τις προσπάθειες για αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση, το οποίο ως έχει είναι αναχρονιστικό, καθώς, ναι μεν πρόκειται για ένα σύστημα δίκαιο και αδιάβλητο, που δεν αφήνει δηλαδή περιθώρια για έξωθεν παρεμβάσεις (ρουσφέτι), αλλά μη αξιοκρατικό, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή των καλύτερων εκπαιδευτικών βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων. Προτείνουμε και απαιτούμε λοιπόν όπως ο νέος υπουργός παιδείας προβεί σε ανοιχτούς διαλόγους με όλους τους αρμόδιους φορείς με σκοπό να μελετηθούν εκ νέου τα προτεινόμενα αξιοκρατικά κριτήρια που απαιτεί ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμού, ώστε αυτά να ικανοποιήσουν όλες τις πλευρές και να οδηγηθούμε έτσι στην κατάρτιση ενός σχεδίου που, όχι μόνο θα βρει το δρόμο του προς τη Βουλή, αλλά θα λάβει και την έγκρισή του.

Ως αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διακατεχόμαστε από αγάπη και ζήλο για το αντικείμενο των σπουδών μας, δεν έχουμε αποκατασταθεί επαγγελματικά, όπως πιστεύουν κάποιοι, γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης δεν «κουνιέται φύλλο» στην αγορά εργασίας και επιθυμούμε να διδάξουμε στο άμεσο μέλλον -και όχι μετά θάνατον- στη δημόσια εκπαίδευση, δηλώνουμε παρόντες, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να βλέπουν «φαντάσματα» πίσω από «πλασματικούς αριθμούς» και διατρανώνουμε, μέσα και από αυτή την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών που θα σταλθούν στον Υπουργό Παιδείας, τη θέλησή μας για τη συνέχιση των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου καταλόγου διοριστέων, ο οποίος θα φέρει μαζί του και την ελπίδα ότι οι καλύτεροι και πιο άξιοι νεαροί παιδαγωγοί εξ ημών κάποια μέρα θα δουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα.

Όσοι λοιπόν από εσάς συμφωνείτε με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, δεν έχετε παρά να υπογράψετε το πιο πάνω κείμενο. http://www.gopetition.com/petitions

 *Αδιόριστες, άνεργες καθηγήτριες φιλολογίας.

*Το paideia-news.com  υπενυθυμίζει το τελευταίο σχεδιο του τέως υπουργού Παιδείας για εκσυχρονισμού των καταλόγων διοριστέων.

http://www.paideia-news.com/images/stories/SISTIMA%20DIORISMOU.pdf

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


133