Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕ Πάφου και Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου


Στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων και της κοινής προσπάθειας, για προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις υπέγραψαν χθες στο πλαίσιο τελετής πρωτόκολλο συνεργασίας.

Το πρωτόκολλο προνοεί συνεργασία σε κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιστημονικές μελέτες, στην κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα (ευρωπαϊκά/ εθνικά/ διεθνή), την καθιέρωση ετήσιου φόρουμ με αντικείμενο την οικονομία και την ανάπτυξη της επαρχίας Πάφου, την συμμετοχή εκπροσώπων των δύο φορέων σε συμβούλια και επιτροπές, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και την παραχώρηση υποτροφιών και βραβείων, αλλά και την πρακτική  εξάσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου σε επιχειρήσεις της Πάφου.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου Κενδέα Ζαμπυρίνη το πρωτόκολλο θα καλύπτει αναπτυξιακούς, οικονομικούς προσανατολισμούς της Πάφου ως επίσης θέματα εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας και ενδιαφέροντος.  Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο κ. Ζαμπυρίνης ανέφερε πως σύμφωνα με το συμφωνητικό  τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο φορέων, θα παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις , εκδόσεις, διασκέψεις ιστοσελίδες και άλλα. Με σκοπό συνέχισε ο κ. Ζαμπυρίνης τη συστηματική ανάπτυξη της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη, θα συμφωνούν κάθε χρόνο τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος.

Η ισχύς της συμφωνίας είναι πενταετής, όμως δύναται να τερματιστεί με γραπτή προειδοποίηση έξι μηνών ή με κοινή συνεννόηση μπορεί να παραταθεί ή και να τροποποιηθεί.

Σε χαιρετισμό του ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου και πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδιασμού Κατάρτισης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και μελετών Ανδρέας Δημητριάδης ανέφερε πως η συνεργασία των δύο φορέων επιβάλλεται από τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται στην επαρχία Πάφου. Η σύζευξη των προσπαθειών πανεπιστημίων και επιμελητηρίων εκεί όπου έχει επιτευχθεί, έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Νεάπολης Μιχαλάκης Λεπτός ανέφερε πως υπάρχει όλη η καλή διάθεση να αξιοποιηθεί το δυναμικό του Πανεπιστημίου και να προσφέρουν στην Πάφο, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία.  Ο κ. Λεπτός έστειλε το μήνυμα πως η ανάγκη συνεργασίας με επιστήμονες είναι αναγκαία.

Πρόσθεσε επίσης, πως η ιστορία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας προσφέρει ακόμη ένα βήμα και μια ανάγκη στην οποία και το επιμελητήριο αλλά και το Πανεπιστήμιο μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά ούτως ώστε να πετύχουμε, όπως είπε,  κάποια ουσιαστικά αποτέλεσμα πέρα από την επιτυχημένη παρουσίαση και προεδρία το 2017.

Από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Δρ Ηλίας Ντινένης ανέφερε πως η συνεργασία των δύο φορέων μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά σε πολλά επίπεδα κοινωνικά, οικονομικά, και επιχειρηματικά μέσα σε μια μικρή κοινωνία και οικονομία όπως είναι η Πάφος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


113