Πρυτάνεις συζήτησαν με τον Φωτίου την ενδυνάμωση των σχέσεων της απόδημης κυπριακής νεολαίας


Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου συναντήθηκε σήμερα με πρυτάνεις και εκπροσώπους των κυπριακών ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων της απόδημης κυπριακής νεολαίας με την Κύπρο, και συγκεκριμένα με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της. Υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στις παροικίες μας, αφού η νεολαία αποτελεί πλέον την 2 η, 3η και κάποτε 4η γενιά Κυπρίων. Στο ίδιο πλαίσιο τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της γλώσσας των αποδήμων, αλλά και η ανάγκη προσέγγισής τους μέσω της αγγλικής γλώσσας.

Επίσης, ο κ. Φωτίου αντάλλαξε με τους αντιπροσώπους των πανεπιστημίων σκέψεις για εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών προγραμμάτων με θέματα που αφορούν τις θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου, την ιστορία και τον πολιτισμό τους.

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων εξέφρασαν την ετοιμότητά των ιδρυμάτων τους να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια μέσα από μια συμφωνημένη στρατηγική.

Αποφασίστηκε, επίσης, η δημιουργία συντονιστικής ομάδας από όλα τα πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, για την ετοιμασία κοινής στρατηγικής με στόχους και δραστηριότητες για να επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος.

Εξάλλου, παρόμοια συνάντηση είχε πρόσφατα ο Επίτροπος Προεδρίας και με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους και των άλλων δημόσιων πανεπιστημίων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


109