Πρύτανης ΤΕΠΑΚ: Αβάσιμες και ψευδείς οι κατηγορίες του Αντ. Θοεχάρους. Παραπέμπτω στη Γ. Ελέγκτρια


Η Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ελπίδα Κεραυνού αναφερόμενη στο άρθρο του  Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους στο Paideia –News «Εκφυλισμός αξιωματούχων και απαξίωση θεσμοθετημένων οργάνων: η περίπτωση της Διοίκησης του ΤΕΠΑΚ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Λυπάμαι ιδιαίτερα που για πολλοστή φορά ο συνάδελφος Αντώνης Θεοχάρους εκδηλώνει την εμπάθειά του προς το πρόσωπό μου και, κατ’ επέκταση, προς το  θεσμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου. Εξάλλου, αναφερόμενη στον τίτλο του άρθρου του κυρίου Θεοχάρους, ο«εκφυλισμός αξιωματούχων και η απαξίωση θεσμοθετημένων οργάνων» προκαλείται με τη διατύπωση αβάσιμων και ψευδών κατηγοριών, όταν τυγχάνει δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις συλλογικών οργάνων να μην συμφωνούν με προσωπικές απόψεις. Ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της αντιφατικότητας του παρόντος άρθρου, είναι και το γεγονός ότι ενώ ο συνάδελφοςτο υπογράφει υπό την ιδιότητα του Πρόεδρου της Συντεχνίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού, σε υποσημείωση διευκρινίζει ότι τα γραφόμενα αποτελούν προσωπικές του απόψεις.

Δεν πρόκειται να εμπλακώ σε εκτεταμένη συζήτηση επί των διαφόρων σημείων που εγείρει ο κύριος Θεοχάρους. Απλά παραπέμπω στις Εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας καθώς,επίσης, καιστις σχετικές αποφάσεις των Σωμάτων Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Σημειώνεται, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εντεύθεν, ως  πρώτη απόφαση  με την ανάληψη των καθηκόντων της, η τότε Διοικούσα Επιτροπή (επί δικής μου προεδρίας) αποφάσισε όπως για σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, όλες οι αποφάσεις των Σωμάτων Διοίκησης του Πανεπιστημίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (http://www.cut.ac.cy/university/administration/minutes/)».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


93