Πρύτανης Χριστοφίδης: Πρέπει να σταματήσει o διορισμός κομματικών μελών στο Συμβούλιο του ΠΚ


 «Το Πανεπιστήμιο δικαιώνεται μέσα στον χρόνο. Θυμάστε ότι αρχικά σταύρωσαν τα κονδύλια και σε λιγότερο από ένα μήνα τα ξεσταύρωσαν… Νομίζω πρέπει να αφήσουν το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει σωστά, στο πλαίσιο της αυτονομίας του… Βεβαίως να ελέγχεται η οικονομική του κατάσταση, αλλά, από την άλλη, πρέπει να τυγχάνει εμπιστοσύνης, για να λειτουργεί ομαλά. Ο τρόπος με τον οποίο διαδραματίστηκαν τα γεγονότα του προηγούμενου διμήνου τραυμάτισε το Πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο σαφέστατα μπορούσε να αποφευχθεί».

Αυτά τονίζει σε συνέντευξή του στη «Σημερινή» ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου  Κωνσταντίνος Χριστοφίδης:

Για το νομοσχέδιο που προνοεί το διορισμό των μελών των συμβουλίων των δημόσιων πανεπιστημίων ο κ. Χριστοφίδης αναφέρει:   

«Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποτελείται από 14 μέλη, τα τέσσερα εκ των οποίων διορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενώ κάποιοι προτείνουν την αύξηση της εν λόγω συμμετοχής. Η ακαδημαϊκή κοινότητα και εγώ προσωπικά το θεωρούμε λάθος, ως εκ τούτου η αντίδρασή μας είναι δυναμική. Επίσης, να αναφερθεί πως την προηγούμενη πενταετία, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας για πρώτη φορά διόρισε τέσσερα μέλη προερχόμενα από το ίδιο κόμμα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισότιμη κομματική εκπροσώπηση.

Εντούτοις, πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο να διορίζονται κομματικά μέλη στο Συμβούλιο. Εξαιρετικής σημασίας, φυσικά, είναι ο αξιοκρατικός διορισμός των μελών του εν λόγω σώματος και η επιλογή ατόμων με την απαραίτητη μόρφωση, για να συμμετέχουν στο συλλογικό αυτό όργανο του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Σας διαβεβαιώνω ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν θα επιτρέψει πλέον να ισχύσει το αντίθετο. Δηλαδή, το Συμβούλιο να είναι σταθμός περιφερόμενων κομματικών διορισμών».

 




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










124