Σε καθεστώς διαθεσιμότητας τίθενται από τη Δευτέρα 2.000 εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα


 ΑΘΗΝΑ- Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το Υπουργείο Παιδείας στην εφαρμογή του σχεδίου για την κινητικότητα 8.000 εκπαιδευτικών. Σε καθεστώς διαθεσιμότητας τίθενται και επισήμως από τη Δευτέρα 2.000 εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα επαγγελματικά λύκεια και τις σχολές. Μέχρι τις 10 Αυγούστου αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί η λίστα με τα ονόματα.
Τέσσερα βασικά κριτήρια, σύμφωνα με το Έθνος, θα συνεκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.
Το πρώτο αφορά τη συνολική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, η οποία εκφράζεται σε έτη και μήνες. Σύμφωνα με το σχετικό ΠΔ, χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των 15 ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο για κάθε χρόνο υπηρεσίας.
Όσον αφορά τις μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

  • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία εκπαιδευτικοί που έχουν ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά.
  • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζονται παιδιά λαμβάνουν τέσσερις μονάδες για το πρώτο παιδί, τέσσερις για το δεύτερο, έξι για το τρίτο και επτά μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.

Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.
Οι μονάδες μετάθεσης Α/βθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα κατηγορίες οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του νομού, τις συγκοινωνιακές συνθήκες και το υψόμετρο.
Τέλος για το κριτήριο που αφορά τους τίτλους σπουδών επισημαίνεται ότι η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιμάται σε 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακό με 7 μονάδες και κάθε διδακτορικό με 14 μονάδες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter24