Σεμινάριο από το CIIM: Διεθνής Ανάπτυξη και Προώθηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών


Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι πλέον η ραχοκοκαλιά της Κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε. Η ανάπτυξη και η κερδοφορία τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και την προώθησή τους σε διαφορετικές αγορές. Το CIIM παρουσιάζει ένα ζωτικής σημασίας σεμινάριο επιδοτούμενο από την ΑνΑΔ, που στόχο έχει να βοηθήσει εταιρείες παροχής υπηρεσιών με τη διεθνή ανάπτυξη και προώθηση τους, στις 20 και 21 Μαρτίου στη Λευκωσία.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, νέες υπηρεσίες τεχνολογίας, υγείας και φαρμακευτικές υπηρεσίες και επαγγελματικές υπηρεσίες) σε:

• Εντοπισμό νέων αγορών ή προοπτικών επέκτασης

• Επικύρωση νέων αγορών και προοπτικών επέκτασης

• Δημιουργία μιας στρατηγικής για διεθνοποίηση

• Συνδυασμό των target-markets με την κατάλληλη στρατηγική διεθνοποίησης.  

• Προώθηση των υπηρεσιών σε νέες αγορές ή επέκταση των εργασιών σε υφιστάμενες αγορές.

 

Ο στόχος του διήμερου σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες, που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αναπτύξει μια στρατηγική διεθνοποίησης για την είσοδο σε νέες αγορές ή επέκταση των δραστηριοτήτων σε υφιστάμενες αγορές και στην προώθηση των υπηρεσιών στις αγορές αυτές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές και στελέχη που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, την προώθηση και τη στρατηγική της επιχείρησης, όπως γενικούς διευθυντές, διευθυντές μάρκετινγκ, διευθυντές πωλήσεων και άλλα διευθυντικά στελέχη και επαγγελματίες.

Το Σεμινάριο «International Business Development and Promotion of Service Companies» θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 του Μάρτη, 2013 στο CIIM στη Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με το τμήμα Executive Εducation του CIIMστο 22462246, e-mail: [email protected] ή επισκεφτείτε το www.ciim.ac.cy.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










58