Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Μέσης Επ. Πάφου, στο Παν. Νεάπολις Πάφου


   Σε αγαστή συνεργασία του Μεταπτυχιακού Τμήματος  Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, στις 21/1/2013 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, με μεγάλη επιτυχία, Σεμινάριο για τους Εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επιμόρφωσής τους, η οποία καθορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: «Καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική τάξη». 

Το Σεμινάριο  παρακολούθησαν, με ενεργό συμμετοχή, εκατό (100) Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Την εκδήλωση χαιρέτισε με θερμά λόγια ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Διομήδης Μαρκουλής.

 Αμέσως μετά, ο υπεύθυνος του Σεμιναρίου Καθηγητής κ. Χρήστος Βασιλόπουλος ανέπτυξε το θέμα, επικεντρώνοντας την προσοχή στη συμβολή των διαπροσωπικών σχέσεων σε βασικές πτυχές της παιδαγωγικής διαδικασίας, όπως είναι η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ως επικοινωνίας, η διευκόλυνση της μάθησης και η ικανοποίηση βασικών αναγκών του εφήβου, καθώς και στο ρόλο του εκπαιδευτικού, με συγκεκριμένους διδακτικούς χειρισμούς. Ακολούθησε ευρεία συζήτηση, με μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

 Μετά από ένα διάλειμμα, οι εκπαιδευτικοί επεξεργάστηκαν συγκεκριμένες πτυχές του θέματος, αξιοποιώντας και τη διδακτική τους εμπειρία. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια και επακολούθησε σχολιασμός τους. Το Σεμινάριο, που διήρκησε ολόκληρο το πρωινό, έκλεισε με την εξαγωγή βασικών και χρήσιμων συμπερασμάτων.

 Με αυτόν τον τρόπο το Σεμινάριο κάλυψε, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, μια από τις βασικότερες πλευρές της επιμόρφωσης, η οποία αφορά άμεσα όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


94