Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δημοτικής: Η ανάπτυξη στάσεων για θέματα αναπηρίας μέσω διδασκαλίας


Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς εν υπηρεσία, θα πραγματοποιηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το σεμινάριο προσφέρεται στο πλαίσιο έρευνας που εμπίπτει στο έργο ‘Ψηφίδες Γνώσης’ (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis) και οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα κληθούν να συμμετέχουν και στην έρευνα.

Το σεμινάριο στοχεύει στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών Δημοτικής σε θέματα που σχετίζονται με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στο σχολείο και περιλαμβάνει την επεξεργασία υλικού, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη γενική τάξη σε ενότητες που εμπίπτουν σε οποιοδήποτε μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με πρωτογενές υλικό που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες (όπως ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα, αυτοβιογραφίες, μουσική και έργα τέχνης, ταινίες μικρού μήκους, συνεντεύξεις κτλ.) και θα προβληματιστούν για τις αντιλήψεις και τα βιώματα τους, αλλά και για την αντιμετώπιση που επιζητούν από το σχολείο και την κοινωνία.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται: (α) να γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές που σχετίζονται με θέματα αναπηρίας και εκπαίδευσης, (β) να αναπτύξουν στάσεις θετικές για την αναπηρία και να σχολιάζουν κριτικά τυχόν παραδοσιακές αντιλήψεις και στερεότυπα που δεν είναι αποδεκτά από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες και (γ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους αλλά και το υλικό που θα τους δοθεί για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο με στόχο την (ανά)κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας σε μαθητές δημοτικού σχολείου.2

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2013, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (αίθουσα Ε111, κτίριο Καλλιπόλεως). Το προκαταρτικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

9:00-9:30 Γνωριμία με την ομάδα

9:30-11:00 Παρουσίαση θέματος και συζήτηση στην ολομέλεια

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:30 Ομαδική εργασία (για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού)

12:30-13:30 Συζήτηση των ομαδικών εργασιών - Κλείσιμο

Οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα περιλαμβάνουν: (α) την παραχώρηση σύντομης συνέντευξης (διάρκειας περίπου μισής ώρας κάθε φορά) πριν και μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σε χώρο δικής τους επιλογής, (β) τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας ογδοντάλεπτης διδασκαλίας, η οποία θα στηρίζεται σε θέματα που έχουν αναπτυχθεί στο σεμινάριο και εμπίπτει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης που διδάσκει ο εκπαιδευτικός και (γ) τη σύντομη καταγραφή των απόψεων του εκπαιδευτικού υπό μορφή προσωπικού ημερολογίου μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της διδασκαλίας και μετά τη διεξαγωγή της.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο σεμινάριο και η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της έρευνας θα πραγματοποιηθούν στον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών. Θα υπάρχει ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας των εκπαιδευτικών σε οποιοδήποτε στάδιο το ζητήσουν. Υπογραμμίζεται ότι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή διδασκαλίας δεν θα στηρίζεται σε περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που καταγράφεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά θα είναι μια διδασκαλία την οποία θα έκανε ούτως ή άλλως ο εκπαιδευτικός, με τη διαφορά ότι θα χρησιμοποιήσει υλικό που ετοιμάστηκε από τα άτομα με αναπηρία.

Μετά τη συμπλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου και αφού ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς την έρευνα, θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα γίνει μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες αναμένεται να σταλούν ταχυδρομικώς ή με e-mail το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2013. Η ομάδα των συμμετεχόντων θα αποτελείται από 15 άτομα.

Η δήλωση συμμετοχής στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


86