Σφαγιασμός συντάξεων και εφάπαξ των νέων εκπαιδευτικών


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*  

Μπορεί να μην ήλθε η συντέλεια του κόσμου στις 21 Δεκεμβρίου 2012, όμως ο οδοστρωτήρας των νόμων που ψήφισε η βουλή την προηγουμένη, έφερε το τέλος του συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων με τη μορφή που το ξέραμε τα τελευταία 50 χρόνια. Σαρωτική μείωση των επαγγελματικών συντάξεων των νεοεισερχομένων στην εκπαίδευση πέραν του 30%. Μείωση των εφάπαξ φιλοδωρημάτων πέραν του 50%. Όλες αυτές οι κατακλυσμικές αλλαγές πέρασαν  στους νόμους που ψήφισε η βουλή στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Το κουτσούρεμα προκύπτει από τις ακόλουθες πρόνοιες:

1. Το μνημόνιο επαναφέρει τους νέους εκπαιδευτικούς σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που τους είχε κατατάξει το πακέτο Καζαμία το 2011. Όμως το νέο επαγγελματικό Σχέδιο αποτελεί σκιά του προηγουμένου σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παρέχει. Συγκεκριμένα:

2. Η σύνταξη και το εφάπαξ που θεμελιώνονται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και μετά, υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο απολαβών όλης της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και όχι με βάση τον τελευταίο μισθό, όπως γίνεται για υπηρεσία μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του 2012.

3. Το κουτσουρεμένο εφάπαξ που θα προκύψει από το μέσο όρο απολαβών θα πετσοκόβεται επιπλέον από το φόρο εισοδήματος γεγονός που μεταφράζεται σε περαιτέρω μείωση  του μέχρι και 35%.

4. Δίνεται επιλογή για πληρωμή του εφάπαξ σε μηνιαίες δόσεις ενσωματωμένες στη σύνταξη. Αυτό οδηγεί σε έμμεση κατάργηση του εφάπαξ και σε μερική κατάσχεση του σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός πεθάνει πριν γίνει 80 ετών.

Οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι νέοι εκπαιδευτικοί

Πόσα θα χάνει ο εκπαιδευτικός που εντάσσεται στην υπηρεσία με το νέο σύστημα σε σύγκριση με όσα θα έπαιρνε με το παλιό; Το ακόλουθο σενάριο δίνει απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.

Σενάριο σύγκρισης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ομοειδών περιπτώσεων

1η Περίπτωση

Εκπαιδευτικός που διορίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1978 σε ηλικία 23 ετών, συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα την 1η Σεπτεμβρίου 2012 σε ηλικία 57 ετών από τη θέση του διευθυντή. Κατά την συνταξιοδότηση του ήταν στην κορυφή της κλίμακας της θέσης του.

Ωφελήματα συνταξιοδότησης 1ης περίπτωσης

Εφόσον ο εκπαιδευτικός του παραδείγματος έχει πέραν των 400 μηνών υπηρεσίας και έχει καλύψει το ηλικιακό ορόσημο των 55 ετών, συνταξιοδοτήθηκε με μεικτή σύνταξη ίση με το 50% του τελευταίου του μισθού και αφορολόγητο εφάπαξ φιλοδώρημα ίσο με 56 φορές τη μηνιαία του σύνταξη. Αυτό μεταφράζεται σε:

1. Μεικτή σύνταξη € 2662 μηνιαίως

2. Αφορολόγητο (καθαρό) εφάπαξ φιλοδώρημα: € 149 072

2η Περίπτωση

Εκπαιδευτικός εντάσσεται στην υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2013 σε ηλικία 31 ετών και ακολούθως έχει  την ακόλουθη υποθετική σταδιοδρομία:

1. 1η Σεπτεμβρίου 2037 προαγωγή σε θέση βοηθού διευθυντή

2. 1η Σεπτεμβρίου 2044 προαγωγή σε θέση διευθυντή

3. 1η Σεπτεμβρίου του 2047 υποχρεωτική συνταξιοδότηση σε ηλικία 65 ετών.

Ωφελήματα συνταξιοδότησης

Για τον υπολογισμό της σύνταξης  θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων απολαβών των ετών 2013 – 2047 που είναι € 3587 σε τιμές 2012. (Βλέπε σχετικό πίνακα ) Αυτό θα οδηγήσει στην κάρπωση των ακόλουθων ωφελημάτων από 1.9.2047:

1. Μεικτή μηνιαία σύνταξη € 1794 . Η απώλεια σύνταξης σε σχέση με το παλιό επαγγελματικό σύστημα είναι  € 868 μηνιαίως. ( Ποσοστό απώλειας 32,6% )

2. Εφάπαξ φιλοδώρημα πριν τη φορολογία: € 100 464 σε σύγκριση με 149 072 που θα έπαιρνε με το παλιό σύστημα. Μείωση 32,6%. Εφάπαξ φιλοδώρημα μετά τη φορολογία € 70 325. Τελική απώλεια € 78 717 ή ποσοστό 52,8%.

Τα δεδομένα του σεναρίου της 2ης περίπτωσης τεκμηριώνονται σε ξεχωριστό έγγραφο (κάντε κλικ πιο κάτω) με πλήρεις επεξηγηματικές σημειώσεις.

*ΒΓΓ ΑΚΙΔΑComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

31