Σκοπός η διαφύλαξη βοηθητικού κλίματος


ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ*

 Η κρίση στον τομέα της εκπαίδευσης συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία διαδικασία διαλόγου εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η σημερινή κρίση βασίζεται στην ανάγκη να δοθούν λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και για δεκαετίες δεν πάρθηκαν αποφάσεις.

Προσπάθεια μου ήταν από την πρώτη στιγμή να διεξαχθεί διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό υπάρχει και συνεχίζεται μέχρι ετούτη την ώρα και είναι απόλυτα θετικό. Καλώ παράλληλα όλους να δώσουν το μέγιστο των δυνάμενων τους για συνέχιση του διαλόγου.  Απορρίπτουμε την κριτική διάθεση όπως εκφράζεται από το ΑΚΕΛ ότι δήθεν λόγω μη σύγκλισης της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής δεν έχει εξευρεθεί επίλυση του θέματος. Να τονίσουμε ότι η Βουλή δεν διαθέτει μέσα για να ικανοποιήσει τα διαφιλονικούμενα θέματα. Παράλληλα η εξουσία ελέγχου της Βουλής και η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε μία περίοδο διεξαγωγής του διαλόγου μόνο πρόσθετη επιβάρυνση στο κλίμα θα μπορούσε να επιφέρει.

Αυτή την ώρα, αναγκαία είναι η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα, προκειμένου τα σχολεία μας να λειτουργήσουν κανονικά. Δεν είναι η στιγμή για πολιτικοποίηση των θεμάτων με σκοπό την κάρπωση πολιτικού οφέλους, αλλά για να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Κανείς δεν αρνείται τη δυσκολία της κατάστασης και για αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να κινούμαστε όλοι με τρόπο βοηθητικό.

Θέλω να πιστώσω με ειλικρινή πρόθεση το ΑΚΕΛ να ασκήσει τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τόσο η Επιτροπή Ελέγχου, όσο και η Επιτροπή Παιδείας έχουν κάθε υποχρέωση να συζητήσουν εκτεταμένα τα θέματα. Παράλληλα η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ποτέ δεν υστέρησε σε συζήτηση οποιουδήποτε θέματος παρόλο το φόρτο εργασίας και αυτή η επιτυχημένη τακτική θα συνεχισθεί. 

*Βουλευτής ΔΗΣΥ

Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter81