Σοβαρό πλήγμα για τις επιχειρήσεις και τους Κύπριους επιστήμονες


ΤΟΥ ΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΕΡΓΙΔΗ*

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Κύπρο για τη περίοδο 2014-2020 ανέρχονται στο ποσό των €864 εκατομμυρίων. Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 το συνολικό ποσό ήταν €632 εκατομμύρια και με την οικονομική κρίση προσφέρθηκαν στην Κύπρο ακόμη €200 εκ. αυξάνοντας τα κονδύλια στα σημερινά επίπεδα των €864 εκ., σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από φορολογίες κυπρίων πολιτών.

Μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί λιγότερο από €40 εκ. και μέχρι τέλος του έτους, δηλαδή μέσα σε δυο περίπου μήνες, θα πρέπει να απορροφηθούν €110 εκ. για να μην χαθούν οι πόροι που διατίθενται προς την Κύπρο. Το ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί, η ευρωπαϊκή ένωση το διαθέτει σε άλλες χώρες της.

Πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, αφενός μεν έχουν απορριφθεί Κυπριακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 - 2020 με ερευνητικές προτάσεις για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων  και αφετέρου δε να μην εξαντλούνται τα  ευρωπαϊκά κονδύλια για τη περίοδο 2014-2020, που πιθανό  να επιστραφούν  σε ανταγωνίστηκες εταιρείες  προς τις Κυπριακές επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα Κύπριοι επιστήμονες με διδακτορικά διπλώματα να μην μπορούν να απορροφηθούν στον ερευνητικό τομέα και αναγκάζονται να εργάζονται σε τομείς άσχετους με τις σπουδές τους, σε προσωρινές εργασίες όπως παραδείγματος χάριν ταμίες σε υπεραγορές, αναμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.  

Η μη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλιών αποδυναμώνει τις κυπριακές επιχειρήσεις στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψιν και το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα, υψηλά επιτόκια και την αδυσώπητη γραφειοκρατία, η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων μειώνεται σημαντικά.

Αν θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας θα πρέπει να στηρίξουμε την καινοτομία και την έρευνα που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση κύπριων επιστημόνων, που θα εμποδίσει και την μετανάστευση τους στο εξωτερικό. Το νόμισμα της Κυπριακής οικονομίας θα πρέπει να είναι η γνώση.

Η καινοτομία οδηγεί στην εξωστρέφεια, που και οι δύο μαζί αποτελούν τα κλειδιά για μια σύγχρονη ανταγωνιστική Κυπριακή βιομηχανία. Είναι λάθος να στηρίζεται η Κυπριακή οικονομία μόνο στον τουρισμό, που είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

 *Διευθυντή Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου και Έρευνας της Εταιρείας MEDOCHEMIE 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


636