Στα 2,6 δισεκ. ευρώ το 2017 η δαπάνη της ΕΕ για το Erasmus +


ΚΥΠΕ - Το 2017, η ΕΕ επένδυσε στο πρόγραμμα Εrasmus+ 2,6 δις ευρώ , γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 13% σε σύγκριση με το 2016. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα Erasmus + παραμένει σε καλό δρόμο για να επιτευχθεί ο στόχος για 3,7% των νέων στην ΕΕ από το 2014 έως το 2020, σύμφωνα με ετήσια απολογιστική έκθεση που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Με βάση τα στοιχεία η Κύπρος επωφελήθηκε με 4,003 συμμετοχές προσώπων, 163 οργανισμών και δαπάνη 7 εκ ευρώ.

Το 2017, το Erasmus + παρείχε στήριξη για ρεκόρ περίπου 800.000 άτομα για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, αυξημένο κατά 10% σε σύγκριση με το 2016. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία ήταν οι τρεις πρώτες χώρες αποστολής σπουδαστών, ενώ η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι τρεις πιο δημοφιλείς προορισμοί.

Κατά τη διάρκεια μιας επιτυχημένης εκστρατείας για τα 30 χρόνια του προγράμματος Erasmus, περισσότεροι από 750.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε 1.900 εκδηλώσεις σε 44 χώρες.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησε επίσης τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων και επιχειρήσεων. Συνολικά, 84.700 οργανώσεις συμμετείχαν σε 22.400 έργα. Το πρόγραμμα επέτρεψε σε περισσότερους από 400.000 σπουδαστές, εκπαιδευόμενους και προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να περάσουν μια περίοδο εκπαίδευσης, κατάρτισης ή διδασκαλίας στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, συμπεριλαμβανομένων περίπου 34.000 φοιτητών και προσωπικού που έλαβαν επιχορηγήσεις για να πάνε από και προς χώρες εταίρους σε όλο τον κόσμο.
Ειδικότερα σε σχέση με την Κύπρο:
Το 2017, 4,003 συμμετέχοντες σε 163 κυπριακά προγράμματα επωφελήθηκαν από την κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σχολική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη νεολαία με συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους 7,00 εκατομμυρίων ευρώ.
Από αυτούς 635 ήταν οι "εισερχόμενοι" και 1,077 οι "εξερχόμενοι" φοιτητές σπουδαστές, ενώ αντίστοιχα 172 ήταν τα "εισερχόμενα" και "653" τα εξερχόμενα μέλη του προσωπικού των ιδρυμάτων.
Τα τρία κυριότερα ιδρύματα αποστολής ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Κυπριακό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και οι τρεις πρώτες χώρες προορισμού ήταν η Ελλάδα, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αναλυτικά  το πρόγραμμα υποστήριξε στην Κύπρο:
- 9 έργα στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας
- 12 σε συνεργασίες συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού
- 8 σε σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων (συμμαχίες γνώσης) και ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων (συμμαχίες τομεακών δεξιοτήτων) και
- 9 στην κοινωνική ένταξη μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νέων
Σε ότι αφορά τα ποσά που αφορούν τα προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων αυτά ήταν για το 2017 21 προγράμματα με 118 συμμετέχοντες οργανισμούς και δαπάνη 3,79 εκ.
Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του προγράμματος Erasmus παρουσίασε ο αρμόδιος για την εκπαίδευση Επίτροπος Τίμπορ Νάβρατσιτς.
Σύμφωνα με την έκθεση το 2017 84.700 οργανώσεις χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα και εκτέλεσαν συνολικά 22.400 έργα που σχετίζονται με το Erasmus.
Αναλυτικά στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επωφελήθηκαν περισσότεροι από 400.000 σπουδαστές και προσωπικό κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016/2017, ανεβάζοντας τον αριθμό των δικαιούχων στα 1,1 εκατομμύρια από το 2014 (και την έναρξη της θητείας αυτής της Κομισιόν).
Επιπλέον η έκθεση καταγράφει ότι περισσότεροι από 158.000 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα κινητικότητας των νέων και πάνω από 122 στρατηγικά που σχετίζονται με τον εθελοντισμό χρηματοδοτήθηκαν με ποσά συνολικού ύψους 22,3 εκατ. Ευρώ. Ανάμεσα σε αυτές βρέθηκαν και οι αρχικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην πρώτη του φάση.
Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού για το 2017 έφθασε σε ένα πρωτοφανές επίπεδο με 12 εκατομμύρια συμμετοχές σε 48.000 εκδηλώσεις σε 37 χώρες.
Τέλος, η 30ή επέτειος του προγράμματος Erasmus, που γιορτάστηκε καθ `όλη τη διάρκεια του έτους, συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus + και τα προγενέστερα του προγράμματα στην ΕΕ και στο εξωτερικό, δημιουργώντας το έδαφος για ένα ακόμη ισχυρότερο πρόγραμμα στο μέλλον.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, το Erasmus + προώθησε τη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, την καινοτόμο, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, την κατάρτιση για τη νεολαία σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, τη βελτίωση των ικανοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης, και τη συμμετοχή τους στις κοινότητες και στις δημοκρατικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, το 2017, χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 1.453 προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης, ενώ στην εκπαίδευση ενηλίκων υποστηρίχθηκαν πάνω από 400 έργα.
Το πρόγραμμα προσέφερε στους εκπαιδευόμενους επαγγελματικής κατάρτισης και το προσωπικό (160.000), τους νέους και τους νέους εργαζομένους (158.000) και το προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων (6.400 άτομα). Επιπλέον, τα έργα συνεργασίας επωφελήθηκαν επίσης από τους δασκάλους του σχολείου και το προσωπικό 47.000) και τους μαθητές τους (110.000).
Εκτός από την ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, το πρόγραμμα χρηματοδότησε 162 αθλητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν 930 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων δέκα αθλητικών εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Επιπλέον, οι δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων, που χρηματοδότησε το πρόγραμμα, υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους σε όλο τον κόσμο, καθώς και τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ χωρών εταίρων και προγραμμάτων στον τομέα της νεολαίας. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2017, η δράση αυτή χρηματοδότησε 149 ανώτατα εκπαιδευτικά προγράμματα και 157 σχέδια νέων.
Σύμφωνα με την έκθεση χρηματοδοτήθηκαν 22 διακρατικά σχέδια που συγκεντρώνουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεις και τα οποία βοήθησαν στην ανάπτυξη νέων τρόπων δημιουργίας, παραγωγής και ανταλλαγής γνώσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν 240 οργανώσεις.
Οι τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων Χρηματοδότησαν 14 έργα που αποσκοπούσαν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες και στην ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε αυτές συμμετείχαν 197 οργανισμοί.
Οι συμμαχίες αυτές είναι διακρατικά έργα τα οποία προσδιορίζουν ή αξιοποιούν τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες σε δεξιότητες σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και μεταφράζουν αυτές τις ανάγκες σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Διοικούνται από μια κοινοπραξία οργανισμών, κυρίως με συνδέσμους προς τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


126