Στην Πέγεια της Πάφου ο πρώτος οικισμός μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης


Στην Πέγεια της Πάφου θα κατασκευαστεί ο πρώτος οικισμός με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ZERO Plus και σε αυτό συμμετέχει το Ινστιτούτου Κύπρου, ανάμεσα σε άλλα 21 ιδρύματα και βιομηχανικές εταιρείες από 8 χώρες.

H συνολική χρηματοδότηση του πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος ZERO Plus ανέρχεται στα €4,2 εκ. και προβλέπει ολιστικό σχεδιασμό και κατασκευή, τεσσάρων οικισμών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης μεταξύ του 2018 και 2020, στην Κύπρο, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Στους οικισμούς θα χρησιμοποιηθεί η πλέον εξελιγμένη ενεργειακή τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να κυμαίνεται από 0 έως 20 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ετήσια, να εξασφαλίζεται η βέλτιστη περιβαλλοντική ποιότητα και τα άριστα επίπεδα άνεσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σήμερα ο μέσος όρος ενεργειακής κατανάλωσης σε ανάλογες κατασκευές κυμαίνεται από 70 μέχρι και 230 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος του οποίου το επενδυτικό κόστος θα είναι τουλάχιστον 16% χαμηλότερο από το τρέχον κόστος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αγοράς και ένα καλό επιχειρηματικό πλάνο θα οδηγήσουν στην εμπορική εκμετάλλευση των τεσσάρων οικισμών που θα κατασκευαστούν στην Κύπρο, Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία, ενώ ο σχεδιασμός τους θα βασιστεί στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες της κάθε χώρας.

Για το σχεδιασμό και την κατασκευή του πρωτοποριακού οικισμού στην Πέγεια το Ινστιτούτο Κύπρου συνεργάζεται με την Εταιρεία Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα συντονίζεται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


150