Στις 10 Ιουνίου οι γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία


Το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση σε σχέση με την πλήρωση των κενών θέσεων στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16.12.2016, με αρ. γνωστοποίησης 738, θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρα 8 π.μ. στη Λευκωσία και Λεμεσό. 
Με βάση τις πρόνοιες των Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998–2008, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη της εξέτασης υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.police.gov.cy ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808483 και 22808247. 
Οι υποψήφιοι, θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθίσουν, καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη γραπτή εξέταση.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


391