Στις 15 Ιουνίου η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΤΕΚ


Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ, ανακοινώνει προς όλα τα μέλη της Οργάνωσης ότι η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 5.30 μ.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Thalassa» στο κέντρο «Ανδρέας και Μελανή» στην Ακτή του Κυβερνήτη (GovernorsBeach) με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1.    Λογοδοσία του ΚΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε από τoν Πρόεδρο της Οργάνωσης.

2.    Οικονομική έκθεση του προηγούμενου χρόνου από το Γενικό Ταμία της Οργάνωσης, μαζί με τη σχετική έκθεση του Ελεγκτή.

3.    Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη.

4.    Διάφορα

5.    Εκλογή νέου ΚΔΣ την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


103