Στις 18 Ιουνίου εκλογές Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΤΕΚ


Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ, πληροφορεί όλα τα μέλη της Οργάνωσης ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Κ.Δ.Σ θα διεξαχθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 4.00 μ.μ., στα πιο κάτω εκλογικά κέντρα:

1. Επαρχία Λευκωσίας

            Στην Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας

2.        Επαρχία Λεμεσού

            Στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού

3.        Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου

            Στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας

4.        Επαρχία Πάφου

            Στην Τεχνική Σχολή Πάφου

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο ΚΔΣ πρέπει να το πράξουν γραπτώς, μέσω ειδικού εντύπου, προς το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης το αργότερο μέχρι τις 7/6/2015, οκτώ (8) δηλαδή μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Παγκύπριας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν και μέσω τηλεομοιότυπου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


117